รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดท้ายทะเล       
วัดชัยสุวรรณ       
วัดทวยเทพ       
วัดบางทองคำ       
บ้านเนินธัมมัง       
บ้านคงคาล้อม       
บ้านห้วยโส       
บ้านวังหอน  ปกติ      
บ้านหัวลำพู  เรียนร่วม      
10  วัดโคกคราม  ปกติ      
11  วัดดอนผาสุก  เรียนร่วม      
12  วัดบ้านราม  ปกติ      
13  บ้านหนองบอน  ปกติ      
14  บ้านลำคลอง       
15  วัดทะเลปัง       
16  บ้านดอนทราย       
17  บ้านหัวปอ       
18  บ้านพรุบัว       
19  วัดถลุงทอง  ปกติ      
20  บ้านบางปรง       
21  บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112  ปกติ      
22  วัดพระหอม       
23  บ้านดอนโตนด       
24  วัดมัชฌิมภูผา       
25  วัดโคกทราง       
26  ตชด.บ้านควนมีชัย  ปกติ      
27  วัดคลองขยัน  ปกติ      
28  วัดควนเกย  ปกติ      
29  บ้านท่าไทร  ปกติ      
30  วัดควนป้อม  ปกติ      
31  บ้านโก้งโค้ง  ปกติ      
32  วัดหงส์แก้ว  เรียนร่วม      
33  วัดฉิมหลา  ปกติ      
34  บ้านหัวไทร  ปกติ      
35  บ้านท่าเตียน  ปกติ      
36  วัดอัฒฑศาสนาราม  เรียนร่วม      
37  วัดป่าระกำเหนือวัดป่าระกำเหนือ  เรียนร่วม      
38  วัดโคกสูง  ปกติ      
39  วัดขนาบนาก  ปกติ   1      
40  วัดบางตะพาน  ปกติ        
41  วัดบางฉนาก  เรียนร่วม   1      
42  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ      
43  บ้านเขาน้อย  ปกติ      
44  วัดโคกยาง  ปกติ      
45  บ้านวังใส  ปกติ      
46  ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร  ปกติ   1      
47  สุนทราภิบาล  ปกติ   1      
48  วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232  ปกติ      
49  บ้านเกาะสุด  ปกติ      
50  วัดท่าเสริม  ปกติ   1      
51  บ้านหนองมาก  ปกติ      
52  วัดหอยกัน  ปกติ      
53  วัดท่าเสม็ด  ปกติ      
54  บ้านลากชาย  ปกติ      
55  บ้านเหนือคลอง  ปกติ      
56  วัดปากระวะ  ปกติ   1      
57  บ้านควนหนองหงส์  ปกติ   1      
58  บ้านปลายราง  ปกติ   1      
59  วัดดอนมะปราง  ปกติ      
60  บ้านบางวัง  เรียนร่วม   1      
61  บ้านควนมุด  ปกติ   1      
62  วัดรัตนาราม  ปกติ   1      
63  วัดบางศาลา  ปกติ   1      
64  วัดปากบางท่าพญา  ปกติ   1      
65  บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196  ปกติ   1      
66  วัดทองพูน  ปกติ   1      
67  วัดบางยิ่ว  ปกติ   1      
68  วัดพระบาท  ปกติ   1      
69  บ้านเกาะทวด  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
70  วัดเหมก  เรียนร่วม      
71  บ้านควนชิง  ปกติ   1      
72  บ้านดอนตาสังข์  ปกติ      
73  วัดปิยาราม  ปกติ      
74  วัดบางคุระ  ปกติ   1      
75  บ้านตูล  ปกติ   1      
76  บ้านเกาะนางโดย  ปกติ   1      
77  วัดบ้านใหม่บน  ยุบโรงเรียนแล้ว         1
78  วัดแหลมตะลุมพุก  ปกติ      
79  บ้านห้วยไม้แก่น  ปกติ      
80  บ้านชายทะเล  ปกติ      
81  วัดคงคาวดี  ปกติ   1      
82  วัดทาบทอง  เรียนร่วม   1      
83  วัดสระเกษ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
84  วัดตรงบน  ปกติ      
85  บ้านบางลึก  ปกติ   1      
86  บ้านเกยเชน  เรียนร่วม   1      
87  บ้านยางกาญจน์  ปกติ      
88  บ้านไสขาม  ปกติ      
89  วัดสามแพรก  ปกติ   1      
90  วัดบางพระ  เรียนร่วม   1      
91  วัดสุขุม  ปกติ   1      
92  วัดปากแพรก  เรียนร่วม   1      
93  ราชประชานุเคราะห์  ปกติ      
94  วัดควนยาว  ปกติ      
95  บ้านเกาะทัง  ปกติ      
96  วัดรามแก้ว  ปกติ      
97  วัดธงทอง  ปกติ      
98  วัดถ้ำเขาแดง  ปกติ   1      
99  บ้านบางด้วน  ปกติ      
100  วัดควนใส  ปกติ      
101  บ้านม่วงงาม  เรียนร่วม   1        
102  วัดทายิการาม  ปกติ      
103  วัดปากตรง  ปกติ   1      
104  วัดพระอานนท์  ปกติ   1      
105  วัดอิมอญ  ปกติ      
106  บ้านหอยราก  ปกติ   1      
107  บ้านปากบางกลม  ปกติ   1      
108  บ้านนำทรัพย์  ปกติ      
109  บ้านโคกทราย  ปกติ   1      
110  บ้านท่าเจริญ  เรียนร่วม   1      
111  วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง  ปกติ   1      
112  บ้านปากพรุ  ปกติ      
113  วัดบางด้วน  ปกติ      
114  วัดบางทวด  ปกติ   1      
115  บ้านป่าแชง  ปกติ      
116  วัดคลองน้อย  เรียนร่วม        
117  บ้านปากคลอง  เรียนร่วม        
118  บ้านน้ำบ่อ  ปกติ   1      
119  บ้านใสถิน  ปกติ   1      
120  บ้านไสหินตั้ง  ปกติ      
121  ตชด.บ้านท่าข้าม  ปกติ      
122  วัดท่าสะท้อน  ปกติ   1      
123  วัดบางไทร  ปกติ      
124  บ้านหนองกก  ปกติ      
125  บ้านทุ่งเลน  ปกติ      
126  ชุมชนวัดบางบูชา  ปกติ   1      
127  วัดกาญจนาราม  ปกติ   1      
128  บ้านบางแรด  ปกติ   1      
129  วัดแจ้ง  ปกติ      
130  วัดเขาน้อย  ปกติ      
131  บ้านควนโตน  ปกติ      
132  บ้านทุ่งโป๊ะ  ปกติ   1      
133  วัดอู่แก้ว  ปกติ   1      
134  บ้านศาลาทวดทอง  ปกติ   1      
135  วัดโบสถ์  ปกติ      
136  บ้านบางมูลนาก  ปกติ      
137  บ้านบางเนียน  ปกติ      
138  บ้านหนองบัว  ปกติ   1      
139  บ้านบางโหนด  ปกติ      
140  วัดป่าระกำ  ปกติ      
141  วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์  ปกติ      
142  วัดปากควน  ปกติ      
143  บ้านลานนา  ปกติ   1      
144  วัดดอนรักษา  ปกติ   1      
145  วัดสองพี่น้อง  ปกติ      
146  บ้านหนองนนทรี  ปกติ   1      
147  วัดทุ่งโพธิ์  ปกติ      
148  บ้านด่าน  ปกติ      
149  บ้านคอกวัว  ปกติ   1      
150  วัดบ้านงาม  ปกติ      
151  บ้านคอพรุ  ปกติ      
152  บ้านทุ่งบก  ปกติ      
153  บ้านศาลาแก้ว  ปกติ   1      
154  วัดเทพนิมิต  ยุบโรงเรียนแล้ว      
รวม   3 56 95 149 0 0 1