รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดกลางแดด       
วัดพระนอน       
วัดบ้านไร่       
บ้านสามัคคีธรรม  ปกติ      
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์       
บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)  ปกติ      
วัดปากคลองปลากด  ปกติ      
วัดบางไซ       
วัดหัวกะทุ่ม  ปกติ      
10  บ้านดงขุย  ปกติ      
11  บ้านคลองคล้า  ปกติ      
12  ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ  ปกติ      
13  บ้านยางใหญ่  ปกติ      
14  วัดหนองแพงพวย  ปกติ      
15  บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
16  วัดท่าโก  ปกติ      
17  บ้านท่ากร่าง  ปกติ      
18  ชุมชนวัดเขาดินเหนือ  ปกติ      
19  สระวิทยา  ปกติ      
20  บ้านวังใหญ่  ปกติ      
21  บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)  ปกติ      
22  วัดแสงรังสรรค์  ปกติ      
23  บ้านแหลมยาง  ปกติ      
24  วัดดอนสนวน  ปกติ      
25  วัดมรรครังสฤษดิ์  ปกติ      
26  วัดสวรรค์ประชากร  ปกติ      
27  วัดโป่งสวรรค์  ปกติ      
28  บ้านกระจังงาม  ปกติ      
29  วัดดงเมือง  ปกติ      
30  ประชาอุทิศ  เรียนร่วม      
31  สามแยกเจ้าพระยา  ปกติ      
32  วัดศรีอัมพวัลย์  ปกติ      
33  วัดยางขาว  ปกติ      
34  ย่านคีรี  ปกติ      
35  วัดวังหิน  ปกติ      
36  วัดสมานประชาชน  เรียนร่วม      
37  บ้านเขาถ้ำพระ  ปกติ      
38  วัดท่าไม้  ปกติ      
39  วัดเขาบ่อพลับ  ปกติ      
40  วัดศาลาแดง  ปกติ      
41  บ้านหนองเต่า  ปกติ      
42  วัดดอนใหญ่  ปกติ      
43  วัดหนองกลอย  ปกติ      
44  วัดมโนราษฎร์  ปกติ      
45  วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
46  เขาสระนางสรง  ปกติ      
47  วัดท่านา  ปกติ      
48  บ้านเนินพะยอม  ปกติ      
49  วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)  ปกติ      
50  บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)  ปกติ   1      
51  วัดหนองคล่อ  ปกติ      
52  ศึกษาศาสตร์  ปกติ   1      
53  บ้านใหม่ศึกษา  ปกติ      
54  บ้านธารหวาย  ปกติ      
55  วัดศรีสวรรค์สังฆาราม  ปกติ   1      
56  บ้านหาดสูง  ปกติ      
57  วัดท่าล้อ  ปกติ      
58  บ้านพรหมเขต  เรียนร่วม      
59  ชุมชนวัดคลองปลากด  ปกติ   1      
60  วัดสุวรรณรัตนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
61  บ้านเนินศาลา  ปกติ      
62  วัดบางเคียน  ปกติ      
63  เขาสามยอด  ปกติ   1      
64  วัดบ้านลาด  ปกติ      
65  บ้านสระเศรษฐี  ปกติ      
66  วัดไผ่สิงห์  ปกติ      
67  บ้านท่าเตียน  ปกติ   1      
68  วัดวังสวัสดี  ปกติ      
69  ศิริราษฎร์สามัคคี  ปกติ      
70  วัดบริรักษ์ประชาสาร  ปกติ      
71  วัดเนินมะขามงาม  ปกติ      
72  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)  ปกติ   1      
73  บ้านย่านมัทรี  เรียนร่วม      
74  บ้านประดู่เฒ่า  เรียนร่วม      
75  บ้านบ่อดินสอพอง  ปกติ   1      
76  วัดหาดทรายงาม  ปกติ   1      
77  บ้านดอนกระชาย  ปกติ      
78  วัดวังใหญ่  ปกติ      
79  วัดพิกุล  เรียนร่วม   1      
80  บ้านเขาปูน  ปกติ      
81  วัดบ้านบน  ปกติ   1      
82  บ้านเขาไม้เดน  ปกติ   1      
83  ศรีพูลราษฎร์สามัคคี  ปกติ   1      
84  วัดหนองขอน  ปกติ      
85  วัดเขามโน  ปกติ      
86  บ้านเนินเวียง  ปกติ      
87  บ้านสุวรรณประชาพัฒนา  ปกติ      
88  วัดสุบรรณาราม  ปกติ      
89  บ้านเขากะลา  ปกติ   1      
90  บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์)  ปกติ   1      
91  วัดรังงาม  ปกติ   1      
92  วัดเกาะแก้ว  ปกติ      
93  บ้านคุ้งวารี  ปกติ      
94  วัดเนินกะพี้  ปกติ   1      
95  วัดบางมะฝ่อ  ปกติ      
96  บ้านบางมะฝ่อ  เรียนร่วม      
97  บ้านสระงาม  ปกติ      
98  วัดบึงน้ำใส  ปกติ      
99  วัดหัวงิ้ว  ปกติ      
100  วัดวังไผ่  ปกติ   1      
101  วัดเนินสะเดา  ปกติ   1      
102  บ้านประชาสามัคคี  ปกติ   1      
103  บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)  ปกติ      
104  บ้านหนองโพลง  เรียนร่วม      
105  วัดทัพชุมพล  ปกติ      
106  บ้านท่าจันทน์(ศักดี)  ปกติ   1      
107  วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ   1      
108  วัดหนองกุ่ม  เรียนร่วม        
109  วัดใหม่  ปกติ      
110  วัดน้ำทรง  เรียนร่วม      
111  เนินมะกอก  ปกติ   1      
112  วัดโพธิ์หนองยาว  ปกติ   1      
113  วัดหนองหมู  เรียนร่วม   1      
114  วัดหนองโรง  ปกติ      
115  บ้านโพธิ์งาม  ปกติ   1      
116  วัดสันคู  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
117  วัดเกรียงไกรเหนือ  ปกติ      
118  วัดหาดสะแก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   29 89 115 0 0 0