รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านโคกยางหนองถนน  ปกติ      
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)  ปกติ      
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)       
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)       
บ้านบุตาเวสน์       
บ้านนิคมเขต       
บ้านสระตะเคียน  ปกติ      
บ้านหนองหัวหมู  ปกติ      
ไตรคาม       
10  จตุคามราษฎร์วิทยา       
11  บ้านโคกเฟือง  ปกติ      
12  บ้านหนองกราด       
13  บ้านกองพระทราย       
14  บ้านหนองต้อ  ปกติ      
15  บ้านชุมแสง  ปกติ      
16  บ้านหนองตะคร้อ       
17  บ้านกระเบื้อง  ปกติ      
18  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  ปกติ      
19  บ้านบัวตะเคียน       
20  บ้านยายคำ       
21  บ้านโนนศิลา  ปกติ      
22  บ้านโนนทอง       
23  บ้านหนองโบสถ์  ปกติ      
24  บ้านสองพี่น้อง       
25  บ้านโคกสมบูรณ์       
26  ไทยรัฐวิทยา 90  ปกติ      
27  บ้านหนองบัว  ปกติ      
28  บ้านโคกกระชาย  ปกติ      
29  บ้านสวายสอ  ปกติ   1      
30  บ้านสำราญ  ปกติ      
31  บ้านนาจาน  เรียนร่วม      
32  บ้านโคกขาม  ปกติ      
33  บ้านสมจิต  ปกติ   1      
34  บ้านม่วงงาม  ปกติ      
35  บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี  ปกติ      
36  บ้านสะเดาหวาน  ปกติ      
37  บ้านหนองหว้า  ปกติ      
38  บ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ      
39  บ้านตะกรุมทอง  ปกติ      
40  บ้านไทยสามัคคี  ปกติ      
41  บ้านไทรออ  ปกติ      
42  บ้านส้มป่อย  ปกติ      
43  บ้านโนนพะไล  ปกติ   1      
44  บ้านหนองม่วง  ปกติ   1      
45  บ้านเพชรเจริญพัฒนา  ปกติ   1      
46  บ้านหนองกราด  ปกติ   1      
47  บ้านหนองกก  ปกติ      
48  บ้านห้วยก้อม  ปกติ      
49  บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)  ปกติ      
50  บ้านเสลาโสรง  ปกติ      
51  บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา  ปกติ      
52  บ้านโคกโสนทองวิทยา  ปกติ   1      
53  บ้านหนองกราด  ปกติ      
54  วัดห้วยหิน  ปกติ   1      
55  บ้านหนองม่วง  ปกติ   1      
56  บ้านตลาดแย้  ปกติ      
57  บ้านเสาเดียวอนุสรณ์  ปกติ      
58  บ้านหนองถนน  ปกติ      
59  บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี  ปกติ      
60  บ้านปรือพวงสำราญ  ปกติ      
61  บ้านก้านเหลือง  ปกติ      
62  บ้านหนองปรือ  ปกติ      
63  บ้านหนองพลวง  ปกติ      
64  บ้านสระประดู่หนองมะค่า  ปกติ      
65  บ้านทุ่งไผ่  ปกติ   1      
66  บ้านหนองเต่า  ปกติ      
67  บ้านไทยเจริญ  ปกติ   1      
68  บ้านหนองมัน  ปกติ      
69  บ้านโคกงิ้ว  ปกติ   1      
70  บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ      
71  บ้านหนองหญ้าวัว  ปกติ   1      
72  บ้านเสลา  ปกติ      
73  บ้านหนองถั่วแปบ  ปกติ      
74  บ้านโกรกแก้ว  ปกติ      
75  บ้านคูขาดน้อย  ปกติ      
76  บ้านสว่างพัฒนา  ปกติ      
77  บ้านผไทรวมพล  ปกติ      
78  บ้านหนองละหานทราย  ปกติ      
79  บ้านหนองโสน  ปกติ      
80  บ้านจาน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
81  บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา  ปกติ      
82  บ้านหนองยาง  ปกติ      
รวม   13 69 82 0 0 0