รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดกำมะเสน  ปกติ   1      
เนินแก้ววิทยาคาร  ปกติ      
วัดทุ่งกลาง  ปกติ      
วัดนาล้อม  ปกติ      
วัดทุ่งประดู่  ปกติ      
บ้านทุ่งยาว  ปกติ      
บ้านเนินดินแดง  ปกติ      
อุดมราชภักดี  ปกติ      
อ่างทองพัฒนา  ปกติ      
10  บ้านถ้ำเขาน้อย  ปกติ      
11  บ้านดอนทอง  ปกติ      
12  วัดนาผักขวง  ปกติ      
13  บ้านเหมืองแร่  ปกติ      
14  ประชาบูรณะวิทยา  ปกติ      
15  บ้านย่านซื่อ  ปกติ      
16  ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์  ปกติ      
17  บ้านสีดางาม  ปกติ   1      
18  บ้านหนองหิน  ปกติ      
19  บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72)  ปกติ      
20  ประชารังสรรค์  ปกติ      
21  บ้านห้วยใหญ่  ปกติ      
22  วัดถ้ำคีรีวงศ์  ปกติ   1      
23  วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)  ปกติ      
24  บ้านหนองยายเอม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
25  บ้านหนองพิกุล  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
26  บ้านคลองชายธง  ปกติ      
27  บ้านพุตะแบก  ปกติ   1      
28  สามัคคีร่วมจิต  ปกติ   1      
29  บ้านดอนทราย  ปกติ      
30  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ   1      
31  บ้านทุ่งไทร  ปกติ      
32  บ้านอ่าวน้อย  ปกติ   1      
33  บ้านดอนสูง  ปกติ      
34  ประชาราษฏร์บำรุง  ปกติ      
35  บ้านอ่าวยาง  ปกติ      
36  บ้านบางเบิด  ปกติ   1      
37  บ้านหนองมงคล  ปกติ   1      
38  บ้านทรายทอง  ปกติ      
39  วัดปากคลองเกลียว  ปกติ      
40  บ้านเขามัน  ปกติ   1      
41  บ้านหนองปุหลก  ปกติ   1    
42  บ้านห้วยแก้ว  ปกติ   1      
43  บ้านยุบพริก  ปกติ   1      
44  บ้านปากแพรก  ปกติ   1      
45  วัดเขาราษฎร์บำรุง  ปกติ   1      
46  วัดดอนตะเคียน  ปกติ   1      
47  บ้านทางหวาย  ปกติ   1      
48  ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์  ปกติ      
49  ไตรกิตทัตตานนท์  ปกติ   1      
50  บ้านวังยาว  ปกติ   1      
51  บ้านราษฏร์ประสงค์  ปกติ      
52  เศรษฐพานิชวิทยา  ปกติ   1      
53  บ้านทุ่งสีเสียด  ปกติ      
54  วัดนาหูกวาง  ปกติ   1      
55  บ้านหินเทิน  ปกติ   1      
56  บ้านดงไม้งาม  ปกติ   1      
57  บ้านหนองฆ้อง  ปกติ      
58  บ้านทุ่งเคล็ด  ปกติ   1      
59  บ้านชะม่วง  ปกติ   1      
60  บ้านหนองกก  ปกติ      
61  บ้านไร่ใน  ปกติ   1      
62  บ้านห้วยสัก  ปกติ   1      
63  บ้านยางเขา  ปกติ      
รวม   29 34 61 1 0 0