รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
หนองหัวช้าง  เรียนร่วม      
โคกกลางราษฎร์พัฒนา       
กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา       
บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง  ปกติ      
คำแคนวิทยา  เรียนร่วม      
ดงไร่ราษฎร์พัฒนา  ปกติ      
น้ำจั้นราษฎร์บำรุง  ปกติ      
โปโลเล้าสามัคคีวิทยา  ปกติ      
กุดอ้อประชานุสรณ์กุดอ้อประชานุสรณ์  เรียนร่วม      
10  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร  ปกติ      
11  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์  ปกติ      
12  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี  ปกติ      
13  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)  เรียนร่วม      
14  ท่าไคร้สามัคคี  ปกติ      
15  คำไผ่สงเคราะห์  ปกติ      
16  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา  ปกติ      
17  โคกนางามสามัคคี  ปกติ      
18  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว  ปกติ   1      
19  บ้านสว่าง  ปกติ      
20  บ้านหนองกุงกลาง  ปกติ      
21  โคกคอนวิทยานุกูล  เรียนร่วม   1      
22  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์  เรียนร่วม   1      
23  หนองโพนโนนสมบูรณ์  ปกติ      
24  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี  ปกติ      
25  หนองทุ่มสงเคราะห์  ปกติ   1      
26  บ้านโคกใส  ปกติ      
27  คำโพนทองราษฎร์นิยม  ปกติ   1      
28  สะอาดโนนงามวิทยา  ปกติ      
29  นิคมลำปาววิทยา  ปกติ      
30  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)  เรียนร่วม   1      
31  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  ปกติ      
32  คอนเรียบอนุกูล  ปกติ      
33  โคกล่ามวิทยา  ปกติ      
34  สหัสขันธ์วิทยาคม  ปกติ      
35  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ  เรียนร่วม        
36  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา  ปกติ      
37  สงยางสงเปลือยวิทยาคม  ปกติ   1      
38  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม  ปกติ      
39  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา  ปกติ      
40  หนองบัวราษฎร์นิยม  ปกติ   1      
41  บ้านคำเม็ก  ปกติ      
42  บ้านโนนโพธิ์ศรี  ปกติ   1      
43  คำประถมนิคมสงเคราะห์  ปกติ      
44  ดงน้อยสงเคราะห์  ปกติ      
45  วังสวาทนิคมสงเคราะห์  เรียนร่วม      
46  คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
47  โพนสวางพิทยาคม  ปกติ   1      
48  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  ปกติ      
49  วัดชัยสุนทร  ปกติ      
50  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา  ปกติ      
51  บ้านกุดแห่  ปกติ      
52  คำหุ่งราษฎร์บำรุง  เรียนร่วม      
53  หลักเมืองกมลาไสย  เรียนร่วม      
54  ท่าลำดวนประชาบำรุง  ปกติ      
55  เหล่าสูงวิทยา  ปกติ      
56  แก้งนางราษฎร์บำรุง  ปกติ   1      
57  บ้านแกวิทยายน  ปกติ   1      
58  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา  ปกติ      
59  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง  ปกติ      
60  คำโพนคำม่วงวิทยา  ปกติ      
61  บ้านโคกกว้าง  ปกติ      
62  บ้านหนาดสงเคราะห์  ปกติ      
63  บ้านห้วยแสง  เรียนร่วม      
64  เสมาสามัคคี  ปกติ      
65  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  ปกติ      
66  บ้านเหล่าค้อ  ปกติ        
67  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์  ปกติ      
68  หนองโพนวิทยายน  ปกติ      
69  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์  เรียนร่วม   1      
70  หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม      
71  สะอาดสมศรีวิทยา  เรียนร่วม   1      
72  บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ  ปกติ      
73  บ้านแวงประชารัฐบำรุง  ปกติ      
74  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร  ปกติ   1      
75  บ้านศรีสมบูรณ์  เรียนร่วม   1        
76  สองห้องราษฎร์บูรณะ  ปกติ      
77  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา  ปกติ      
78  หนองแวงประชานุกูล  ปกติ      
79  ค้อจารย์วิทยา  ปกติ      
80  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ      
81  สามัคคีสำราญวิทย์  ปกติ      
82  ภูปอวิทยา  ปกติ      
83  นาคูณวิทยา  ปกติ      
84  สำเริงวิทยา  ปกติ      
85  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  ปกติ   1      
86  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  ปกติ   1      
87  บึงสว่างวิทยาคม  ปกติ      
88  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี  เรียนร่วม      
89  หัวคูประชาอุทิศ  ปกติ      
90  บ้านคำเชียงวัน  ปกติ      
91  บ้านดอนสนวน  ปกติ   1      
92  หนองแวงแสน  ปกติ   1      
93  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา  เรียนร่วม      
94  หัวขวาวิทยา  ปกติ   1      
95  บ้านหนองช้าง  ปกติ      
96  แก่งนาขามสามัคคี  ปกติ      
97  โคกกลางวิทยา  ปกติ   1      
98  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา  ปกติ      
99  หนองแซงวิทยา  ปกติ      
100  มิตรภาพที่ 32  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
101  สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)  เรียนร่วม   1        
102  บ้านโนนสะอาด  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
103  สะอาดไชยศรี  ปกติ   1      
104  นาโกวิทยา  ปกติ   1      
105  โนนเมืองประชานุเคราะห์  ปกติ      
106  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก  ปกติ      
107  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)  ปกติ      
108  บ้านท่างาม  ปกติ      
109  คำคาราษฎร์บำรุง  ปกติ      
110  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)  เรียนร่วม      
111  นาคอกควาย  ยุบโรงเรียนแล้ว        
112  โคกล่ามผดุงวิทย์  ปกติ   1      
113  บ้านหนองม่วง  ปกติ   1      
114  สิงห์สะอาด  ปกติ   1      
115  คำแคนราษฎร์วิทยา  ปกติ      
116  บ้านโนนแหลมทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
117  เขื่อนภูมิพล  เรียนร่วม      
118  โคกสำราญวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
119  หนองตุวิทยา  ปกติ      
120  กลางหมื่นสงเคราะห์  เรียนร่วม      
121  บ้านม่วงวิทยายน  ปกติ      
122  บ้านจานวิทยา  เรียนร่วม      
รวม   1 32 89 114 0 0 0