รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
ไผ่แถวอนุสรณ์  ปกติ      
บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)       
วัดไชยมงคล       
วัดตะเคียนทอง       
บ้านย่านนางวิ่ง  ปกติ      
บ้านมาบเหียง       
วัดไผ่งาม  ปกติ      
บ้านด่าน  ปกติ      
วัดเกาะลอย  ปกติ      
10  วัดเกาะมะไฟ  ปกติ   1      
11  วัดดงไชยมัน  ปกติ      
12  วัดแสงสว่าง  ปกติ      
13  วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)  ปกติ      
14  วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์)  ปกติ      
15  วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)  ปกติ      
16  วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  ปกติ      
17  บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
18  บ้านห้วยเกษียร  ปกติ   1      
19  วัดทุ่งตะลุมพุก  ปกติ   1      
20  วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)  ปกติ      
21  บ้านคลองบางไซ  ปกติ      
22  วัดประดิษฐาราม  ปกติ      
23  วัดประสาทรังสฤษฎิ์  ปกติ      
24  วัดใหม่กวางทอง  ปกติ   1      
25  วัดโพธิ์งาม  ปกติ   1      
26  วัดคู้ลำพัน  ปกติ   1      
27  วัดศรีสุทธาวาส  ปกติ      
28  บ่อแร่0ธารเลา  ปกติ   1      
29  ประชุมเขตศึกษา  ปกติ      
30  บ้านโคกกระเจียว  ปกติ      
31  วัดหาดสะแก  ปกติ      
32  วัดอรัญไพรศรี  ปกติ   1      
33  วัดหนองหูช้าง  ปกติ      
34  วัดมูลเหล็ก  ปกติ      
35  บ้านหนองหอย  ปกติ      
36  วัดสระมะเขือ  ปกติ      
37  วัดบุฝ้าย  ปกติ      
38  วัดทุ่งสบก  ปกติ   1      
39  วัดหัวไผ่  ปกติ      
40  วัดพิกุลวนาราม  ปกติ      
41  บ้านหนองชะอม  ปกติ      
42  บ้านแหลมไผ่  ปกติ      
43  วัดเนินสูง  ปกติ      
44  วัดสระข่อย  ปกติ      
45  วัดหลังถ้ำวิทยาคาร  ปกติ      
46  บ้านปากคลองบางกระดาน  ปกติ   1      
47  บ้านโคกสว่าง  ปกติ   1      
48  บ้านเขานันทา  ปกติ      
49  บ้านหนองเต่า  ปกติ   1      
50  บ้านบางขาม  ปกติ      
51  นิคมพัฒนา  ปกติ      
52  วัดนพคุณทอง  ปกติ      
53  วัดท้าวอู่ทอง  ปกติ      
54  วัดหนองเกตุ  ปกติ      
55  บ้านคลองแก้มช้ำ  ปกติ      
56  วัดเนินผาสุก  ปกติ      
57  วัดคลองเฆ่  ปกติ   1      
58  บ้านหนองปรือน้อย  ปกติ      
59  บ้านบางรุ่งโรจน์  ปกติ      
60  วัดประชาวาส  ปกติ      
61  วัดสามัคคีภิรมย์  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
62  วัดบุพพาราม  ปกติ      
63  วัดหนองแก้ว  ปกติ   1      
64  บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)  ปกติ      
65  วัดใหม่โพธิ์เย็น  ปกติ        
66  วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม  ปกติ        
67  วัดศรีมงคล  ปกติ   1      
68  วัดบุยายใบ  ปกติ      
69  วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76  ปกติ      
70  บ้านโป่งกะพ้อ  ปกติ      
71  วัดโบสถ์วิทยา  ปกติ   1      
72  วัดบางคาง  ปกติ   1      
73  วัดบางเตย  ปกติ   1      
74  วัดสัมพันธ์  ปกติ      
75  บ้านคลองสารภี  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
76  วัดเนินไม้หอม  ปกติ      
77  บ้านดงบัง  ปกติ      
78  วัดลิรัญดอน  ปกติ      
79  วัดบ้านพระ  ปกติ      
80  วัดอินทร์ไตรย์  ปกติ      
รวม   20 60 77 0 0 0