รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านชำโสม       
บ้านหนองหัวช้าง       
บ้านไผ่  ปกติ      
วัดหาดสูง       
บ้านคลองร่วม       
บ้านแก่ง       
บ้านหนองคล้า  ปกติ      
บ้านปราสาท  ปกติ      
วัดเนินสูง  ปกติ      
10  บ้านหนองตลาด  ปกติ   1      
11  บ้านโคกหอม  ปกติ      
12  บ้านเขากระแต  ปกติ      
13  บ้านคลองระกำ  ปกติ   1      
รวม   2 11 13 0 0 0