รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
ประชากรรังสฤษฏ์  ปกติ      
วัดท่าดินแดง       
วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)  ปกติ      
วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)       
วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุขป  ปกติ      
วัดสุนทราราม  ปกติ      
วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)  ปกติ      
วัดประดู่โลกเชษฐ์  ปกติ      
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยา)  ปกติ      
10  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)  ปกติ      
11  วัดชีปะขาว  ปกติ      
12  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ปกติ   1      
13  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)  ปกติ      
14  วัดไผ่ล้อม  ปกติ      
15  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)  ปกติ      
16  วัดปราสาททอง  ปกติ      
17  โคกตาพรหม  ปกติ      
18  วัดบันไดช้าง  เรียนร่วม      
19  วัดตาลานเหนือ  ปกติ      
20  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ      
21  วัดปิ่นแก้ว  ปกติ      
22  วัดแก้วสุวรรณ  ปกติ      
23  วัดอู่ตะเภา  ปกติ   1      
24  วัดขุนจ่าธรรมาราม  ปกติ   1      
25  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)  ปกติ      
26  วัดอนุกุญชราราม  ปกติ      
27  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)  ปกติ      
28  วัดบ้านกลิ้ง  ปกติ   1      
29  วัดบุญกันนาวาส  ปกติ      
30  วัดเทพมงคล  ปกติ   1      
31  วัดรางจระเข้  ปกติ   1      
32  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)  ปกติ   1      
33  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)  ปกติ   1      
34  วัดฤกษ์บุญมี  ปกติ      
35  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)  ปกติ   1      
36  วัดไทรน้อย  ปกติ      
37  ประสิทธิ์วิทยา  ปกติ      
38  สินสังวาลย์อุทิศ  ปกติ      
39  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)  ปกติ      
40  วัดศิริสุขาราม  ปกติ      
41  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)  ปกติ      
42  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)  ปกติ      
43  วัดสง่างาม  ปกติ      
44  วัดบางบาล  ปกติ   1      
45  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)  ปกติ      
46  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)  ปกติ      
47  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)  ปกติ   1      
48  วัดเชิงท่า  ปกติ   1      
49  วัดตรีพาราสีมาเขต  ปกติ   1      
50  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
51  สัตตปทุมบำรุง  ปกติ   1      
52  จุฬาราษฎร์วิทยา  ปกติ      
53  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)  ปกติ   1      
54  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)  ปกติ      
55  วัดโพธิ์  ปกติ   1      
56  วัดแจ้ง  ปกติ      
57  คอตัน  ปกติ   1      
58  วัดดอนพัฒนาราม  ปกติ   1      
59  คชเวกวิทยา  ปกติ   1      
60  วัดทำใหม่  ปกติ   1      
61  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์  ปกติ      
62  วัดโพธิ์เผือก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
63  วัดกลางคลองวัฒนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
64  วัดหนองลำเจียก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
65  วัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์)  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
66  วัดเทพสนทวารี  เรียนร่วม      
67  วัดโคก  ปกติ      
68  วัดลาดระโหง  ปกติ      
69  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)  ปกติ      
70  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)  ปกติ      
71  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)  ปกติ      
72  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)  ปกติ      
73  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)  ปกติ      
74  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)  ปกติ      
75  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)  ปกติ      
76  วัดสามเรือน  ปกติ      
77  วัดเศวตศิลาราม  ปกติ   1      
78  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์  ปกติ      
79  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)  ปกติ      
80  วัดใหม่ต้านทาน  ปกติ   1      
81  วัดโพธิ์แตงใต้  ปกติ      
82  ราษฎร์บํารุง  ปกติ      
83  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)  ปกติ      
84  เสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
85  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)  ปกติ   1      
86  บางไทร  ปกติ      
87  วัดสุทธาวาส  ปกติ      
88  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมย์)  ปกติ      
89  สามัคคีวิทยา  ปกติ   1      
90  วัดราษฎร์ปุณณาราม  ปกติ      
รวม   29 61 86 0 0 0