รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านม่วงคำ  ปกติ      
บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)  ปกติ      
บ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
บ้านป่าคา  ปกติ      
บ้านสันเวียงใหม่  ปกติ      
บ้านแม่อิง  ปกติ      
ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี  ปกติ      
บ้านปางงุ้น  ปกติ      
ชุมชนบ้านตุ้มท่า  เรียนร่วม      
10  บ้านแม่จว้าใต้  ปกติ      
11  บ้านทุ่งหลวง  ปกติ      
12  อนุบาลภูกามยาว  ปกติ   1      
13  เจริญใจ  ปกติ      
14  บ้านร่องคำ  ปกติ      
15  บ้านสาง  ปกติ      
16  บ้านร้อง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
17  บ้านสันป่างิ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
18  บ้านต๊ำพระแล สาขาบ้านต๊ำกลาง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
19  ต๊ำ(อินโต0ประชานุเคราะห์)  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
20  บ้านป่าแดงบุญนาค  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
21  บ้านต๊ำใน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
22  บ้านทุ่งกาไชย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
23  บ้านโพธิ์ทอง  ปกติ      
24  บ้านสันต้นผึ้ง  ปกติ   1      
25  บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ      
26  บ้านสันต้นม่วง  ปกติ      
27  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)  ปกติ   1      
28  บ้านตุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
29  บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)  ปกติ      
30  บ้านหนองหล่ม  ปกติ   1      
31  บ้านแม่จว้า  ปกติ      
32  บ้านต๊ำเหล่า  ปกติ      
33  ชุมชนบ้านแม่สุก  ปกติ   1      
34  บ้านดอกคำใต้  ปกติ      
35  บ้านสันจกปก  ปกติ   1      
36  บ้านสันป่าหนาด  เรียนร่วม   1      
37  บ้านห้วยแก้ว  ปกติ      
38  บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  ปกติ      
39  บ้านค่าบน  ปกติ      
40  บ้านป่าแฝกใต้  ปกติ      
41  บ้านใหม่  ปกติ   1      
42  บ้านโป่ง  ปกติ   1      
43  บ้านสันป่าม่วง  ปกติ   1      
44  บ้านหนองลาว  เรียนร่วม   1      
45  บ้านทุ่งต้นศรี  ปกติ   1      
46  บ้านวังขอนแดง  ปกติ      
47  บ้านเนินสมบูรณ์  ปกติ      
48  บ้านร่องปอ  ปกติ   1      
49  บ้านแม่นาเรือใต้  ปกติ      
50  บ้านหนองสระ  ปกติ   1      
51  บ้านศาลา  ปกติ      
52  บ้านป่าสักสามัคคี  ปกติ      
53  บ้านห้วยเจริญราษฏร์  ปกติ   1      
54  บ้านใหม่  ปกติ      
55  บ้านต๊ำม่อน  เรียนร่วม      
56  บ้านทุ่งป่าข่า  ปกติ      
57  บ้านป่าตึง  ปกติ   1      
58  บ้านกาดถี  ปกติ      
59  บ้านแม่พริก  ปกติ   1      
60  บ้านปาง  ปกติ   1      
61  บ้านห้วยเคียน  ปกติ      
62  บ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย  เรียนร่วม      
63  บ้านไร่  เรียนร่วม   1      
64  บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
65  บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)  ปกติ      
66  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนบ้านสันช้างหิน  ปกติ   1      
67  บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)  เรียนร่วม   1      
68  บ้านป่าแฝกเหนือ  ปกติ      
69  บ้านสันต้นแหน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
70  บ้านสันป่าสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
71  บ้านต๊ำดอนมูล  เรียนร่วม      
72  บ้านแม่นาเรือ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
73  บ้านสันขวาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  บ้านสันป่าถ่อน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
75  บ้านสันโค้ง  เรียนร่วม      
76  บ้านต๋อมดง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
77  บ้านปินเหนือ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
78  บ้านห้วยทรายเลื่อน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
79  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  เรียนร่วม      
80  บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)  ปกติ      
81  บ้านถ้ำประชาบำรุง  ปกติ      
82  บ้านดงบุญนาค  ปกติ      
รวม   35 47 69 0 0 0