รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พังงา

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดสองแพรก       
บ้านรมณีย์  ปกติ      
บ้านปากคลอง       
วัดตรัยรัตนากร       
บ้านท่าแตง       
บ้านนอกนา  ปกติ      
บ้านลำวะ       
บ้านท่าดินแดง  ปกติ      
บ้านบางนุ  ปกติ      
10  บ้านปริง (วันครู 2500)  ปกติ      
11  กะปง  ปกติ      
12  บ้านเขาเปาะ  ปกติ      
13  บ้านทองหลาง  ปกติ      
14  วัดอรัญญิกาวาส  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
15  บ้านบางทอง  ปกติ      
16  บ้านท่าปากแหว่ง  ปกติ   1      
17  บ้านบางเตย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
18  วัดควรนิยม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
19  บ้านในหยง  ปกติ   1      
20  บ้านอ่าวมะขาม  ปกติ   1      
21  บ้านแหลมหิน  ปกติ      
22  บ้านบากัน  ปกติ      
23  บ้านพอแดง  ปกติ      
24  วัดราษฎร์สโมสร  ปกติ   1      
25  วัดศรีรัตนาราม  ปกติ   1      
26  บ้านควน  ปกติ      
27  บ้านตากแดด  ปกติ   1      
28  บ้านบางด้ง  ปกติ   1      
29  เกาะเคี่ยม  ปกติ      
30  วัดบางเสียด  ปกติ      
31  บ้านเจ้าขรัว  ปกติ   1      
32  บ้านเกาะกลาง  ปกติ      
33  บ้านนาใน  ปกติ   1      
34  เกาะไม้ไผ่  ปกติ   1      
35  บ้านคุระ  ปกติ      
36  บ้านย่าหมี  ปกติ      
37  บ้านบกปุย  ปกติ      
38  อ่าวมะม่วง  ปกติ      
39  บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ   1      
40  บ้านบางมรวน  ปกติ      
41  บ้านบางนายสี  ปกติ      
42  บ้านโคกเจริญ  ปกติ      
43  บ้านเขาน้อย  ปกติ   1      
44  บ้านป่ายาง  ปกติ   1      
45  บ้านท่าหัน  ปกติ      
46  บ้านสามช่อง  ปกติ      
47  บ้านเขาปิหลาย  ปกติ   1      
48  วัดราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ   1      
49  บ้านคลองดินเหนียว  ปกติ      
50  บ้านช้างเชื่อ  ปกติ      
51  บ้านบางกัน  ปกติ      
52  บ้านกะปง  ปกติ      
53  บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
54  บุญสูงอุปถัมภ์  ปกติ   1      
55  บ้านตำหนัง  ปกติ   1      
56  บ้านบางม่า  เรียนร่วม      
57  บ้านคลองห้าง  เรียนร่วม      
58  บ้านริมทะเล  ปกติ      
59  บ้านท่าจูด  ปกติ      
60  เกียรติประชา  ปกติ   1    
61  บ้านคลองไส  ปกติ   1      
62  บ้านบางวัน  ปกติ      
63  บ้านติเตะ  ปกติ      
64  บ้านควนแรด  ปกติ   1      
65  บ้านเกาะนก  ปกติ   1      
66  วัดอินทนิน  ปกติ   1      
67  บ้านทับช้าง  ปกติ      
68  โชคอำนวย  ปกติ      
69  บ้านย่านสะบ้า  ปกติ      
70  บ้านห้วยทราย  ปกติ   1      
71  บ้านสวนใหม่  ปกติ      
72  บ้านดอน  ปกติ   1      
73  บ้านน้ำจืด  ปกติ      
74  บ้านใหญ่  ปกติ      
75  บ้านถ้ำทองหลาง  ปกติ      
76  บ้านบางจัน  ปกติ   1      
77  บ้านดอกแดง  ปกติ   1      
78  บ้านท่าเขา  ปกติ      
79  บ้านคลองเหีย  ปกติ      
80  วัดลุมพินี  ปกติ      
81  นิคมสร้างตนเอง 1  ปกติ        
82  บ้านในวัง  ปกติ      
83  บ้านทุ่งไทรงาม  ปกติ      
84  บ้านทุ่งต่อเรือ  ปกติ      
85  บ้านคลองบอน  ปกติ      
86  วัดศรัทธาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
87  บ้านนาแฝก  ปกติ      
รวม   31 56 80 2 1 0