รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดควนขี้แรด       
วัดควนเคี่ยม  ปกติ      
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)  ปกติ      
วัดพังกิ่ง  ปกติ      
บ้านเกาะเสือ  ปกติ      
วัดปลักปอม  ปกติ      
วัดโรจนาราม  ปกติ      
บ้านปากบางนาคราช  ปกติ      
วัดหานโพธิ์  ปกติ   1      
10  บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)  ปกติ      
11  วัดโพธิยาราม  ปกติ      
12  วัดปัณณาราม  ปกติ      
13  วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)  ปกติ      
14  วัดชุมประดิษฐ์  ปกติ      
15  วัดไทรพอน  ปกติ      
16  วัดโตนด  ปกติ      
17  วัดควนนางพิมพ์  ปกติ   1      
18  บ้านทุ่งหนองสิบบาท  ปกติ   1      
19  บ้านเกาะหมาก  ปกติ      
20  วัดสุภาษิตาราม  ปกติ      
21  บ้านไสนายขัน  ปกติ      
22  วัดสังฆวราราม  ปกติ   1      
23  บ้านท่าวา  ปกติ      
24  บ้านช่องฟืน  ปกติ      
25  ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)  ปกติ   1      
26  บ้านควนโคกยา  ปกติ      
27  วัดควนสามโพธิ์  ปกติ      
28  บ้านท่าเนียน  ปกติ      
29  วัดโหล๊ะจันกระ  ปกติ   1      
30  บ้านวังปริง  ปกติ   1      
31  บ้านเกาะโคบ  ปกติ   1      
32  วัดแหลมจองถนน  ปกติ   1      
33  มิตรมวลชน 1  ปกติ      
34  บ้านคลองใหญ่  ปกติ      
35  บ้านควนหินแท่น  ปกติ      
36  วัดท่านางพรหม  ปกติ      
37  บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)  ปกติ      
38  วัดนาปะขอ  ปกติ      
39  บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)  ปกติ      
รวม   9 30 39 0 0 0