รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดลำชะล่า       
บ้านดงพลับ  เรียนร่วม      
บ้านห้วยน้อย  ปกติ      
วัดบ้านใหม่  ปกติ   1      
วัดจระเข้ผอม       
บ้านท่าพิกุล  ปกติ      
บ้านเมืองเก่า  ปกติ      
บ้านหนองปลาไหล  ปกติ      
บ้านไผ่ใหญ่  ปกติ      
10  วัดเนินพยอม  ปกติ      
11  บ้านบึงโพธิ์  ปกติ      
12  วัดโนนป่าแดง  ปกติ      
13  วัดหนองหลุม  ปกติ      
14  บ้านท่าแห  ปกติ      
15  บ้านยางสุขวัฒน์  ปกติ      
16  บ้านวังทับยา  ปกติ      
17  บ้านวังลูกช้าง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
18  วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)  ปกติ      
19  วัดใหม่ราษฎร์บำรุง  ปกติ      
20  วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)  ปกติ      
21  บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ  ปกติ      
22  วัดยางคอยเกลือ  ปกติ      
23  วัดหงษ์  ปกติ      
24  บ้านหนองน้ำเขียว  ปกติ      
25  วัดเกาะแก้ว  ปกติ      
26  วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ  ปกติ      
27  บ้านใดโพธิ์  ปกติ      
28  วัดดงชะพลู  ปกติ        
29  บ้านหนองคล้า  ปกติ      
30  วัดวังตะขบ  ปกติ   1      
31  บ้านใหม่เนินสวรรค์  เรียนร่วม   1        
32  บ้านหนองขานาง  ปกติ      
33  บ้านถ้ำคะนอง  ปกติ      
34  บ้านหนองไม้แดง  ปกติ      
35  วัดหนองไผ่  ปกติ   1      
36  บ้านดงสว่าง  เรียนร่วม   1      
37  บ้านสายคำโห้  ปกติ   1      
38  บ้านบัวยาง  ปกติ   1      
39  วัดไผ่รอบ  ปกติ      
40  บ้านตลุกหิน  ปกติ      
41  บ้านทุ่งโม่ง  ปกติ      
42  บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ  ปกติ      
43  บ้านทุ่งสำราญ  ปกติ      
44  บ้านสายดินแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
45  วัดบ้านนา  ปกติ      
46  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ      
47  บ้านสวนแตง  ปกติ      
48  วัดเขารูปช้าง  ปกติ      
49  อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)  ปกติ   1      
50  บ้านไดชุมแสง  เรียนร่วม   1      
51  บ้านโนนทอง  ปกติ      
52  บ้านหนองริ้น  ปกติ      
53  วัดเขื่อน  ปกติ   1      
54  บ้านสระสาลี  เรียนร่วม      
55  บ้านคลองอุดม  ปกติ   1      
56  วัดวังมะเดื่อ  ปกติ      
57  บ้านยางนกกระทุง  ปกติ   1      
58  บ้านมาบมะไฟ  ปกติ   1      
59  บ้านปลายห้วย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
60  บ้านยางห้าหลุม  ปกติ   1      
61  บ้านคลองทรายใหญ่  ปกติ   1      
62  บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ      
63  บ้านท่ากระดาน  ปกติ   1      
64  บ้านคลองสะแกป่าหวาย  ปกติ   1      
65  วัดศรีศรัทธาราม  ปกติ      
66  บ้านท่ามะไฟ  ปกติ   1      
67  บ้านหนองถ้ำ  ปกติ   1      
68  วัดบ้านลำนัง  ปกติ      
69  บ้านโนนไผ่ขุย  ปกติ      
70  วัดวังหูทิพย์  เรียนร่วม   1      
71  วัดบ้านบุ่ง  เรียนร่วม   1      
72  บ้านทุ่งประพาส  ปกติ   1      
73  วัดท่าข่อย  ปกติ      
74  วัดราชช้างขวัญ  ปกติ      
75  วัดเนินปอ  ปกติ      
76  บ้านเนินยาว  ปกติ   1      
77  วัดฆะมัง  ปกติ      
78  วัดขนุน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
79  วัดหนองปล้อง  ปกติ   1      
80  วัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215)  เรียนร่วม      
81  วัดราษฎร์บูรณะ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
82  บ้านวังโป่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
83  บ้านบุ่งมะกรูด0วังพลับ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
84  บ้านหนองต้นพลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
85  วัดวังแดง  ปกติ      
86  วัดบ้านวังไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
87  วัดสามขา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
88  วัดใหม่สามัคคีธรรม  ปกติ   1      
89  วัดใหม่แสงมรกต  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
90  บ้านโพธิ์ประทับช้าง  ปกติ      
91  บ้านเนินยุ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
92  บ้านวังกระโดน  เรียนร่วม      
93  วัดดงป่าคำ  เรียนร่วม        
94  บึงสีไฟ  ปกติ        
95  บ้านปากดง    1      
96  บ้านมาบฝาง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
97  บ้านเนินพลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
98  วัดเขาพระ  เรียนร่วม   1        
99  บ้านน้อย  ปกติ      
100  วัดหนองนาดำ  ปกติ   1      
101  บ้านหนองจั่ว  ปกติ   1      
102  บ้านห้วยคำตาล  ปกติ      
103  วัดหนองจิกเภา  ปกติ   1      
104  บ้านเนินพยอม  ปกติ      
105  วัดมูลเหล็ก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   42 63 89 0 0 0