รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโนนสวรรค์  เรียนร่วม       1
บ้านกุดฝั่งแดง        1
บ้านสร้างแสน  ปกติ       1
บ้านหนองป่าอ้อย  ปกติ       1
บ้านโนนสะอาด  ปกติ    
หนองกุงสมเด็จ  ปกติ       1
อุปรีศรีวิทยา        1
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3        1
สามเพื่อนพัฒนา        1
10  หัวงัววิทยาคม        1
11  หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร        1
12  หนองบัววิทยาสรรพ์  ปกติ       1
13  บ้านดงแหลม  ปกติ       1
14  บ้านโคกโก่ง        1
15  บ้านดงมัน        1
16  บ้านหนองเม็ก  ปกติ       1
17  ดงสวางวรวิทย์  ปกติ       1
18  โพธิ์คำประชาสรรพ์  ปกติ       1
19  บ้านนากุดสิม  ปกติ       1
20  บ้านจอมทอง  ปกติ       1
21  นาสีนวลวิทยา  ปกติ       1
22  หนองโพนสูง  ปกติ       1
23  บ้านนาวี  ปกติ       1
24  ทุ่งคลองวิทยา  ปกติ       1
25  บ้านหนองผ้าอ้อม  ปกติ       1
26  หนองบัวนอก  ปกติ       1
27  บ้านห้วยฝา  ปกติ       1
28  บ้านขุมขี้ยาง  ปกติ       1
29  รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)  ปกติ      
30  บ้านห้วยแดง  ปกติ       1
31  บ้านกุดกอก  ปกติ       1
32  โคกมะลิวิทยา  ปกติ       1
33  บ้านโพธิ์ไทร  ปกติ       1
34  โคกกลางสมเด็จ  ปกติ       1
35  หินลาดนารายณ์สาร  ปกติ       1
36  โคกหวายราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
37  โคกกลางราษฎร์พิทักษ์  ปกติ       1
38  บ้านจาน  ปกติ       1
39  บ้านวังมน  ปกติ       1
40  บ้านโนนสำราญ  เรียนร่วม       1
41  บ้านแห่เจริญวิทย์  ปกติ       1
42  บ้านกกตาล  ปกติ       1
43  บ้านนาเหนือ  ปกติ       1
44  บ้านนาทัน  ปกติ    
45  หนองห้างฉวีวิทย์  ปกติ      
46  บ้านนากระเดา  ปกติ       1
47  บ้านวังเวียง  ปกติ       1
48  บ้านกุดตาใกล้  ปกติ       1
49  แซงบาดาลบ้านบากวิทยา  ปกติ       1
50  บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
51  คำเมยราษฎร์พัฒนา  ปกติ       1
52  บ้านโนนศาลา  ปกติ       1
53  หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
54  ทุ่งมนราษฏร์บำรุง  ปกติ       1
55  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์  เรียนร่วม       1
56  บ้านคำหม่วย  ปกติ       1
57  คำยิ่งหมีมณีเวทย์  ปกติ       1
58  บ้านจอมศรี  เรียนร่วม       1
59  บ้านเก่าเดื่อ  ปกติ       1
60  บ้านผึ้ง  ปกติ       1
61  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
62  โป่งนกเปล้า  ปกติ       1
63  บ้านคำกุงหนองอิดุม  ปกติ      
64  บ้านขมิ้น  ปกติ       1
65  บ้านบ่อแก้ว  ปกติ       1
66  ดงบังนาแก้ววิทยา  ปกติ       1
67  บ้านใหม่ชัยมงคล  ปกติ       1
68  หนองสระพังวิทยาคาร  ปกติ       1
69  บ้านปลาขาว  ปกติ       1
70  บ้านหนองขามป้อม  ปกติ       1
71  บ้านโพนสวาง  ปกติ       1
72  บ้านคำม่วง  ปกติ       1
73  หนองบัวทองวิทยาเสริม  ปกติ       1
74  หนองขามวิทยา  ปกติ       1
75  บ้านแก้งเดื่อ  ปกติ       1
76  บ้านบึงทอง  เรียนร่วม       1
77  บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194  ปกติ       1
78  บ้านแก้งกะอาม  ปกติ       1
79  บ้านโนนศรีสวัสดิ์  ปกติ      
80  บ้านหนองห้าง  ปกติ       1
81  บ้านพรหมสว่าง  เรียนร่วม       1
82  บ้านน้ำปุ้น  ปกติ       1
83  บ้านสร้างแก้ว  ปกติ       1
84  นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)  ปกติ       1
85  บ้านโพนนาดี  ปกติ       1
86  บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
87  หนองบัวกลาง  ปกติ       1
88  บ้านหนองขอนแก่น  ปกติ       1
89  ยิ่งสันต์วิทยา  ปกติ       1
90  บ้านคำอีหงษ์  ปกติ       1
91  บ้านหนองโง้ง  ปกติ       1
92  บ้านเหล่าภูพานวิทยา  ปกติ       1
93  บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)  ปกติ      
94  หนองสนมราษฎร์อำนวย  ปกติ       1
95  บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)  ปกติ       1
96  ชุมชนหนองยางวิทยาคม  ปกติ       1
97  หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ  ปกติ       1
98  บ้านโนนยาง  ปกติ       1
99  บ้านห้วยม่วง  ปกติ       1
100  กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
101  เย็นสยามวิทยา  ปกติ       1
102  บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา  ปกติ       1
103  แจนแลนวิทยา  ปกติ       1
104  สะพานหินวิทยาคม  ปกติ       1
105  บ้านคำไผ่  ปกติ       1
106  สามัคคีวิทยาคม  ปกติ       1
107  ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)  ปกติ    
108  ดงเหนือประชาสรรค์  ปกติ       1
109  นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ       1
110  บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา  ปกติ       1
111  บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)  เรียนร่วม      
112  นาไคร้ประชาสรรค์  ปกติ    
113  บ้านบึงโคกสะอาด  ปกติ       1
114  บ้านสุขเจริญ  ปกติ       1
115  มะนาววิทยาเสริม  ปกติ       1
116  บ้านเหล่าสีแก้ว  ปกติ       1
117  แก่งพฤาชัยวิทยา  ปกติ       1