รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านถ้ำมงคลชัย  ปกติ       1
บ้านซับตะแบก  ปกติ       1
บ้านหัวโตก        1
บ้านคลองกรวด  ปกติ       1
บ้านวังอ่าง  ปกติ       1
บ้านซับชมภู        1
บ้านคลองยาง        1
บ้านปู่จ้าว        1
บ้านพนมเพชร        1
10  บ้านไทรงาม  โอนไปสังกัดอื่น       1
11  บ้านราษฎร์เจริญ        1
12  บ้านสระเกษ        1
13  บ้านคลองกะโบน  ปกติ       1
14  บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
15  บ้านนาน้ำโครม  ปกติ       1
16  บ้านวังปลา  ปกติ       1
17  บ้านเนินมะค่า  ปกติ       1
18  บ้านดาดอุดม  ปกติ    
19  บ้านซับสำราญเหนือ  ปกติ       1
20  บ้านซับสำราญใต้  เรียนร่วม       1
21  บ้านด่านเจริญชัย  ปกติ       1
22  บ้านตะกรุดหิน  ปกติ       1
23  บ้านโคกสง่า  ปกติ       1
24  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
25  บ้านสระหมื่นเชียง  ปกติ       1
26  บ้านไร่ขอนยางขวาง  ปกติ       1
27  บ้านซับเดื่อ  ปกติ       1
28  รัฐประชานุสรณ์  ปกติ       1
29  บ้านเนินสมบูรณ์  ปกติ       1
30  บ้านบัววัฒนา  ปกติ       1
31  บ้านหินดาดน้อย  เรียนร่วม       1
32  บ้านหินดาดใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
33  บ้านซับสมพงษ์  เรียนร่วม       1
34  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ       1
35  บ้านไทรทอง  ปกติ       1
36  บ้านท่าสวาย  ปกติ       1
37  บ้านลำตาเณร  ปกติ       1
38  บ้านรังย้อย  ปกติ       1
39  บ้านศรีเทพน้อย  ปกติ       1
40  บ้านป่าคาย  ปกติ       1
41  บ้านเนินพัฒนา  ปกติ       1
42  บ้านวังเหว  ปกติ       1
43  บ้านแสงมณีวิทยา  ปกติ       1
44  บ้านร่องหอยพัฒนา  ปกติ       1
45  บ้านซับวารินทร์  ปกติ       1
46  บ้านภูน้ำหยด  ปกติ    
47  บ้านม่วงชุม  ปกติ       1
48  บ้านนาสวรรค์  ปกติ       1
49  บ้านพระที่นั่ง  ปกติ       1
50  บ้านซับบอน  ปกติ       1
51  บ้านพรหมประชาสรรค์  ปกติ    
52  บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์  ปกติ       1
53  บ้านยางสาว  ปกติ       1
54  บ้านตะกุดงาม  ปกติ       1
55  บ้านน้ำอ้อม  ปกติ       1
56  บ้านน้ำเดือด  ปกติ       1
57  บ้านสระกรวด  ปกติ       1
58  วัลลภานุสรณ์  ปกติ       1
59  บ้านวังขาม  ปกติ       1
60  บ้านวังลึก  ปกติ       1
61  บ้านเฉลียงทอง  ปกติ       1
62  บ้านสันติธรรม  ปกติ       1
63  บ้านน้ำเขียว  ปกติ       1
64  บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ       1
65  บ้านนาวังแหน  ปกติ       1
66  บ้านคลองบง  ปกติ       1
67  บ้านโคกกรวด  ปกติ       1
68  บ้านเนินสวรรค์  ปกติ       1
69  บ้านซับกระถินทอง  ปกติ       1
70  บ้านซับกระโซ่  ปกติ       1
71  บ้านซับน้อยพัฒนา  ปกติ       1
72  บ้านไทรทอง  ปกติ       1
73  บ้านคลองตะคร้อ  ปกติ       1
74  บ้านเขายางโปร่ง  ปกติ       1
75  บ้านโพทะเลประชาสรรค์  ปกติ       1
76  บ้านสระแก้ว  ปกติ       1
77  บ้านหนองจอกวังกำแพง  ปกติ       1
78  บ้านจัดสรร  ปกติ       1
79  บ้านซับตะเคียนทอง  ปกติ       1
80  บ้านหนองคล้า  ปกติ       1
81  บ้านใหม่สาริกา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
82  บ้านพรหมยาม  ปกติ    
83  บ้านกันจุ  ปกติ       1
84  บ้านมาบสมอสามัคคี  ปกติ       1
85  บ้านปางยาง  ปกติ       1
86  บ้านวังน้อย  ปกติ       1
87  บ้านซับอีลุม  ปกติ       1
88  บ้านลำพาด  ปกติ       1
89  บ้านทรัพย์เกษตร  ปกติ       1
90  บ้านฟุบสะแก  ปกติ       1
91  บ้านซับหินเพลิง  ปกติ       1
92  บ้านโคกสะอาด  ปกติ      
93  บ้านไร่ตาพุฒ  ปกติ       1
94  บ้านซับน้อย  ปกติ       1
95  บ้านนาสนุ่น  ปกติ       1
96  บ้านซับสามัคคี  ปกติ       1
97  บ้านบุมะกรูด  ปกติ       1
98  บ้านห้วยตลาด  ปกติ       1
99  บ้านท่าโรง  ปกติ       1
100  บ้านบึงตะแบก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
101  บ้านหนองสะแกสี่  ปกติ       1
102  บ้านแควป่าสัก  ปกติ       1
103  บ้านโคกหิน  ปกติ       1
104  บ้านซับสวัสดิ์  ปกติ       1
105  บ้านเขาคลัง  ปกติ       1
106  บ้านหนองหมู  ปกติ      
107  บ้านด่านไทรสามัคคี  ปกติ    
108  บ้านวังไลย์  ปกติ       1
109  วัดเขาเจริญธรรม  ปกติ       1
110  บ้านร้อยไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
111  บ้านสามัคคีพัฒนา  ปกติ       1
112  บ้านโคกตะขบ  ปกติ      
113  บ้านซับเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
114  บ้านเขาถ้ำพระ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
115  บ้านท่าไม้ทอง  ปกติ       1