รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ภูเก็ต

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านแหลมทราย  ปกติ       1
เกาะนาคา  ปกติ       1
บ้านสาคู  ปกติ       1
บ้านในทอน  เรียนร่วม      
บ้านกะหลิม  ปกติ       1
บ้านโคกวัดใหม่  ปกติ       1
เกาะมะพร้าว  ปกติ       1
บ้านลิพอน  ปกติ       1
เกาะโหลน  ปกติ