รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านห้วยช่างคำ ส.บ้านห้วยช่างเหล็ก        1
บ้านห้วยช่างคำ       
ปางตองประชาสรรค์        1
ห้วยต้นนุ่นวิทยา  ปกติ       1
บ้านห้วยโป่งอ่อน  ปกติ       1
บ้านห้วยปูเลย  ปกติ       1
บ้านลุกป่าก๊อ  ปกติ       1
บ้านแม่ลาก๊ะ  ปกติ       1
บ้านน้ำฮูผาเสื่อ  ปกติ       1
10  บ้านไม้สะเป่  ปกติ       1
11  บ้านสบสอย  ปกติ       1
12  บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ  ปกติ       1
13  บ้านแม่กิ๊  ปกติ       1
14  บ้านแม่จ๋า  ปกติ       1
15  บ้านใหม่สหสัมพันธ์  ปกติ       1
16  บ้านยาป่าแหน  ปกติ       1
17  บ้านดอยผีลู  ปกติ       1
18  บ้านแม่หาด  ปกติ       1
19  บ้านแม่อูคอหลวง  ปกติ       1
20  บ้านใหม่ห้วยหวาย  ปกติ       1
21  บ้านแพมบก  ปกติ       1
22  บ้านแม่อีแลบ  ปกติ    
23  บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง  ปกติ    
24  บ้านนาจลอง  ปกติ       1
25  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98  ปกติ       1
26  บ้านหมากพริก  ปกติ       1
27  ชุมชนบ้านปางหมู  ปกติ       1
28  บ้านแม่แจ๊ะ  ปกติ       1
29  บ้านประตูเมือง  เรียนร่วม       1
30  บ้านไม้ซางหนาม  ปกติ       1
31  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ       1
32  บ้านมะหินหลวง  ปกติ       1
33  บ้านกลาง  ปกติ    
34  อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)  ปกติ       1
35  บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง  ปกติ       1
36  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร  ปกติ       1
37  บ้านน้ำเพียงดิน  ปกติ    
38  บ้านไทรงาม  ปกติ       1
39  บ้านท่าหินส้ม  ปกติ       1
40  บ้านสบสา  ปกติ       1
41  บ้านสบแพม  ปกติ       1
42  บ้านหัวแม่สุริน  ปกติ       1
43  บ้านหว่าโน  ปกติ       1
44  บ้านห้วยส้าน  ปกติ       1
45  บ้านกึ้ดสามสิบ  ปกติ       1
46  บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์  ปกติ       1
47  บ้านผาสำราญ  ปกติ       1
48  บ้านซอแบะ  ปกติ       1
49  บ้านห้วยตอง  ปกติ       1
50  บ้านเมืองแพม  ปกติ       1
51  บ้านคำสุข  ปกติ       1
52  บ้านแม่สุริน  ปกติ       1
53  บ้านพัฒนา  ปกติ      
54  บ้านนางิ้ว  ปกติ       1
55  บ้านน้ำส่อม  ปกติ      
56  บ้านปางแปก  ปกติ       1
57  บ้านห้วยแห้ง  ปกติ       1
58  บ้านคาหาน  ปกติ       1
59  บ้านห้วยนา  ปกติ       1
60  บ้านห้วยปมฝาด  ปกติ       1
61  บ้านห้วยเฮี๊ยะ  ปกติ       1
62  บ้านแม่สะงา  ปกติ       1
63  บ้านหนองเขียว  ปกติ       1
64  บ้านแม่โกปี่  ปกติ       1
65  บ้านแม่โข่จู  ปกติ       1
66  บ้านแม่อูคอ  ปกติ    
67  บ้านห้วยโป่งกาน  ปกติ       1
68  บ้านป่ายาง  ปกติ       1
69  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน  ปกติ       1
70  บ้านแกงหอม  ปกติ       1
71  บ้านนาปลาจาด  ปกติ       1
72  บ้านแก่นฟ้า  ปกติ       1
73  ตชด.บำรุงที่ 60  เรียนร่วม       1
74  บ้านน้ำปลามุง  ปกติ       1
75  บ้านปางบอนวัฒนาคาร  ปกติ    
76  บ้านแม่สะเป่ใต้  ปกติ       1
77  บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)  ปกติ       1
78  บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล  ปกติ       1
79  บ้านห้วยผึ้ง  ปกติ       1
80  บ้านน้ำริน  ปกติ       1
81  บ้านแม่ออ  ปกติ       1
82  บ้านหัวปอน  ปกติ      
83  บ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
84  บ้านผามอน  ปกติ    
85  บ้านหนองขาวกลาง  ปกติ       1