รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3        1
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13     
บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง        1
บ้านคีรีลาดพัฒนา        1
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1  ปกติ       1
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9        1
บ้านคชศิลา  ปกติ    
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10  ปกติ       1
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11  ปกติ       1
10  บ้านตาชี  ปกติ       1
11  บ้านวังหิน  ปกติ       1
12  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6  ปกติ       1
13  บ้านเตรียมปัญญา  ปกติ       1
14  บ้านตะบิงติงงีสามัคคี  ปกติ      
15  บ้านฉลองชัย  ปกติ       1