รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระนอง

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ชนม์พัฒนา  ปกติ       1
บ้านปลายคลองวัน  ปกติ       1
บ้านปากแพรก  ปกติ       1
วัดช่องลม  ปกติ       1
เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา  ปกติ       1
บ้านละออง  เรียนร่วม       1
บ้านทับจาก  ปกติ       1
บ้านดอนกลาง  ปกติ       1
บ้านหาดทรายดำ  ปกติ      
10  บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)  ปกติ       1
11  บ้านบางสีกิ้ม  ปกติ    
12  บ้านสองพี่น้อง  ปกติ       1
13  บ้านทะเลนอก  ปกติ       1
14  บ้านหินดาด  ปกติ       1
15  บ้านเชี่ยวเหลียง  ปกติ       1
16  บ้านคลองเงิน  ปกติ       1
17  บ้านน้ำขาว  ปกติ       1
18  บ้านเกาะพยาม  ปกติ       1
19  บ้านบกกราย  เรียนร่วม       1
20  บ้านเกาะช้าง  ปกติ       1
21  บ้านบางกุ้ง  เรียนร่วม    
22  บ้านหนองจิก  ปกติ       1
23  บ้านแหลมนาว  ปกติ       1
24  บ้านชนะบำรุง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
25  บ้านบางสองรา  ปกติ       1
26  บ้านคลองของ  ปกติ       1
27  บ้านน้ำตก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
28  ทอนเสียดวิทยาคาร  ยุบโรงเรียนแล้ว      
29  บ้าน จ.ป.ร.  ยุบโรงเรียนแล้ว      
30  บ้านน้ำแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
31  บ้านลำเลียง  ปกติ       1
32  ประชาอุทิศ  ปกติ       1
33  บ้านเกาะเหลา  ปกติ    
34  บ้านปลายคลอง  ปกติ       1