รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)  ปกติ       1
ชุมชนบ้านโค้งไผ่        1
บ้านโคกเลาะ  ปกติ       1
บ้านหนองบอน        1
บ้านปางมะนาว        1
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
บ้านหนองช้างงาม  ปกติ       1
ประชารักษ์ศึกษา  ปกติ       1
บ้านหนองผักหนาม  ปกติ       1
10  บ้านหนองจอก  ปกติ       1
11  อนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก  เรียนร่วม       1
12  บ้านหนองโมก  ปกติ       1
13  บ้านไผ่งาม  ปกติ       1
14  ทุ่งน้อยพัฒนา  ปกติ       1
15  บ้านคลองยาง        1
16  บ้านโป่งแต้  ปกติ       1
17  บ้านห้วยน้อย        1
18  บ้านโพธิ์ทอง        1
19  หนองปรือประชาสรรค์  ปกติ       1
20  บ้านวังน้ำซึม  ปกติ       1
21  บ้านดงเจริญ  ปกติ       1
22  บ้านทุ่งหันตรา  ปกติ       1
23  บ้านป่าเหียง  ปกติ       1
24  บ้านหนองหิน  ปกติ       1
25  บ้านคลองสะพานช้าง  ปกติ      
26  บ้านคลองพลูประชาสรรค์  ปกติ       1
27  บ้านบ่อทอง  ปกติ       1
28  บ้านท่าช้าง  ปกติ       1
29  บ้านคลองสมบูรณ์  ปกติ    
30  บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย  ปกติ    
31  บ้านวังหามแห  ปกติ       1
32  บ้านศรีเกษตรพัฒนา  ปกติ       1
33  บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย  ปกติ       1
34  วัดน้อยวรลักษณ์  ปกติ       1
35  บ้านเขาน้ำอุ่น  ปกติ       1
36  บ้านเปาะสวอง  ปกติ       1
37  บ้านดงเย็น  ปกติ       1
38  วัดพิกุลทอง  ปกติ       1
39  บ้านช้างคับ  ปกติ       1
40  บ้านเกาะตาล  ปกติ       1
41  บ้านหาดชะอม  ปกติ       1
42  บ้านโนนพลวง  ปกติ       1
43  บ้านไผ่ยาวสามัคคี  ปกติ       1
44  บ้านดอนขวาง  เรียนร่วม       1
45  บ้านศรีไพศาล  ปกติ       1
46  บ้านมาบคล้า  ปกติ      
47  วัดแสงอุทัย  ปกติ       1
48  บ้านหนองทองหล่อ  ปกติ       1
49  อ่างทองราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
50  บ้านกระโดนเตี้ย  ปกติ       1
51  บ้านท่ามะเขือ  ปกติ       1
52  บ้านเขาพริกไทย  ปกติ       1
53  บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน  ปกติ    
54  บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)  ปกติ       1
55  บ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์)  เรียนร่วม       1
56  อนุบาลขาณุวรลักษบุรี  ปกติ      
57  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
58  บ้านโนนตารอด  ปกติ       1
59  บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง  ปกติ       1
60  คีรีวงศ์วัฒนา  ปกติ       1
61  บ้านบ่อกระบาก  เรียนร่วม      
62  บ้านทะเลพัฒนา  ปกติ       1
63  บ้านวังตะล่อม  ปกติ       1
64  บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี  ปกติ       1
65  บ้านเขาพริกอนุสรณ์  ปกติ       1
66  บ้านบึงลาด  ปกติ       1
67  วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี  ปกติ      
68  บ้านหนองหล่ม  เรียนร่วม       1
69  ประชาราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
70  บ้านวังล้อมรำลึก  ปกติ       1
71  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ       1
72  บ้านร้อยไร่  ปกติ       1
73  บ้านวังพลับ  ปกติ       1
74  บ้านคลองใหญ่ใต้  ปกติ       1
75  บ้านตากฟ้าพัฒนา  ปกติ       1
76  บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม  ปกติ       1
77  บ้านสระตาพรม  ปกติ       1
78  บ้านศรีอุดมธัญญะ  ปกติ       1
79  บ้านหนองชุมแสง  ปกติ       1
80  บ้านศรีทองสามัคคี  ปกติ       1
81  บ้านระหานประชาศึกษา  ปกติ       1
82  บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร  ปกติ       1
83  บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5  ปกติ    
84  บ้านหนองปรือ  ปกติ       1
85  วชิรสารศึกษา  ปกติ       1
86  บ้านวังหัวแหวนพัฒนา  ปกติ       1
87  บ้านจิตตมาสพัฒนา  ปกติ       1
88  บ้านกระบวยทอง  ปกติ       1
89  บ้านสามขา  ปกติ       1
90  บ้านรังแถว  ปกติ       1
91  บ้านคลองปลาสร้อย  ปกติ       1
92  บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88  ปกติ       1
93  บ้านท่าข้ามสามัคคี  ปกติ       1
94  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
95  บ้านวังโป่งพัฒนา  ปกติ       1
96  บ้านวังเจ้า  ปกติ      
97  บ้านปางลับแล  ปกติ       1
98  บ้านคลองขุด  ปกติ       1
99  บ้านสามแยก  ปกติ       1
100  บ้านหัวรัง  ปกติ       1
101  บ้านหนองปล้อง  ปกติ       1
102  บ้านนิคม  ปกติ       1
103  บ้านนาเหนือ  ปกติ       1
104  บ้านแม่ลาด  ปกติ       1
105  บ้านคลองแขยง  ปกติ       1
106  บ้านช่องลม  ปกติ       1
107  บ้านวังน้ำ  ปกติ       1
108  บ้านทุ่งซ่าน  ปกติ       1
109  บ้านไร่ใหม่  ปกติ       1
110  บ้านคอปล้อง  ปกติ       1
111  พิบูลวิทยาคาร  ปกติ       1