รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านยางงาม  ปกติ       1
วัดพังราด  ปกติ       1
บ้านเต้าปูนหาย  ปกติ       1
บ้านเขาหินแท่น  ปกติ       1
บ้านชงโค  ปกติ       1
บ้านมาบช้างนอน  ปกติ      
บ้านห้วยยาง  ปกติ       1
วัดโพธิ์ทอง  เรียนร่วม       1
วัดเขาน้อย  ปกติ       1
10  บ้านยุบตาเหน่ง  ปกติ       1
11  วัดสมอโพรง  ปกติ       1
12  บ้านชำสมอ  ปกติ       1
13  บ้านสองพี่น้อง  ปกติ       1
14  บ้านเขาตาอิ๋น  ปกติ       1
15  บ้านเนินสุขสำรอง  ปกติ       1
16  บ้านคลองทุเรียน  เรียนร่วม       1
17  วัดเขาสำรอง  ปกติ       1
18  วัดคลองชากพง  ปกติ       1
19  วัดสันติวัน  ปกติ       1
20  วัดจำรุง  ปกติ       1
21  วัดกองดิน  ปกติ       1
22  บ้านน้ำกร่อย  ปกติ       1
23  วัดเขากะโดน  ปกติ       1
24  วัดปากน้ำพังราด  ปกติ       1
25  วัดบ้านนา  ปกติ       1
26  บ้านมาบเหลาชะโอน  ปกติ       1
27  บ้านดอนสำราญ  ปกติ       1
28  บ้านคลองไผ่  ปกติ       1
29  บ้านแก่งหวาย  ปกติ       1
30  บ้านน้ำเป็น  ปกติ       1
31  บ้านเนินไม้หอม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
32  บ้านหนองคุย  ปกติ       1