รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดหนองกลางด่าน        1
วัดหัวหิน  เรียนร่วม    
บ้านเกาะโพธิ์งาม        1
วัดสร้อยฟ้า  ปกติ       1
วัดระฆังทอง        1
วัดยางหัก  ปกติ       1
บ้านหนองสลิด  ปกติ       1
บ้านหนองไก่แก้ว  ปกติ       1
วัดดอนสาลี  ปกติ    
10  วัดบ่อมะกรูด  ปกติ       1
11  วัดดีบอน  ปกติ       1
12  วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)  ปกติ       1
13  วัดดอนเซ่ง  ปกติ       1
14  วัดดอนพรม  ปกติ       1
15  วัดหลวง  ปกติ       1
16  บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207  ปกติ       1
17  วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)  ปกติ       1
18  วัดใหม่สี่หมื่น  ปกติ    
19  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ       1
20  วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)  ปกติ       1
21  วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
22  วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)  เรียนร่วม    
23  บ้านดอนไม้ลาย  ปกติ       1
24  วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
25  วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)  ปกติ       1
26  บ้านหนองครึม  ปกติ       1
27  วัดขนอน  ปกติ       1
28  ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์  ปกติ       1
29  วัดเหนือ  ปกติ       1
30  วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)  ปกติ       1
31  วัดตาล  ปกติ       1
32  วัดตาลเตี้ย  ปกติ       1
33  วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)  ปกติ       1
34  วัดตาผา  ปกติ       1
35  วัดแหลมทอง  ปกติ       1
36  บ้านหนองคา  ปกติ       1
37  บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  ปกติ       1
38  บ้านลาดใหญ่  ปกติ    
39  วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)  ปกติ       1
40  วัดทำนบ  ปกติ       1
41  วัดหนองเอี่ยน  ปกติ       1
42  วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)  ปกติ       1
43  วัดสระสี่มุม  ปกติ       1
44  วัดเขาชะงุ้ม  ปกติ       1
45  วัดหลักหกรัตนาราม  ปกติ       1
46  วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)  เรียนร่วม       1
47  วัดโชติทายการาม  ปกติ    
48  วัดศรีประชุมชน  ปกติ       1
49  วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)  ปกติ       1
50  วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
51  วัดอัมพวนาราม  ปกติ       1
52  วัดเนกขัมมาราม  ปกติ       1
53  บ้านดอนฟักทอง  ปกติ       1
54  วัดลำพยอม  ปกติ       1
55  ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม  ปกติ       1
56  วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224  ปกติ       1