รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านสหพันธ์อ่างทอง     
บ้านหนองบง        1
บ้านบ่อคู่        1
บ้านหนองปลาไหล  ปกติ       1
วัดศิริบรรพต  ปกติ       1
บ้านห้วยดีเลิศ        1
บ้านห้วยนา        1
บ้านหนองไก่ห้าว  ปกติ       1
บ้านเขาราบ        1
10  บ้านโคกกลาง        1
11  บ้านเขาหมูมัน        1
12  บ้านหนองสำราญ        1
13  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย  ปกติ       1
14  บ้านหนองจาน  ปกติ       1
15  บ้านลังกาประชาสรรค์  ปกติ       1
16  บ้านซับไทร  ปกติ      
17  บ้านบ่อน้ำ  ปกติ       1
18  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย  ปกติ       1
19  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย  ปกติ      
20  บ้านหนองเสมา  ปกติ       1
21  บ้านท่าตะโก  ปกติ      
22  บ้านโกรกรกฟ้า  ปกติ       1
23  บ้านหนองปล้อง  ปกติ       1
24  บ้านสันตะลุง  ปกติ       1
25  บ้านโค้งรถไฟ  ปกติ    
26  บ้านลำโกฎิทอง  ปกติ       1
27  วัดมณีศรีโสภณ  ปกติ       1
28  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย  ปกติ       1
29  บ้านเขาตะแคง  ปกติ       1
30  บ้านซับเค้าแมว  ปกติ       1
31  บ้านสวนมะเดื่อ  ปกติ       1
32  บ้านไร่พัฒนา  ปกติ       1
33  บ้านดงน้อย  ปกติ       1
34  บ้านหนองโพธิ์  ปกติ       1
35  บ้านคลองสาริกา  ปกติ       1
36  บ้านทรัพย์เจริญ  ปกติ       1
37  บ้านทุ่งดินแดง  ปกติ       1
38  บ้านนาโสม  ปกติ       1
39  บ้านวังก้านเหลือง  ปกติ       1
40  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  ปกติ       1
41  บ้านธงชัยสามัคคี  ปกติ       1
42  บ้านซับงูเหลือม  ปกติ       1
43  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ  ปกติ       1
44  บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ       1
45  บ้านเขาสมโภชน์  ปกติ       1
46  บ้านห้วยสาราม  ปกติ       1
47  บ้านเขาตำบล  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
48  บ้านบ่อดินสอพอง  ปกติ       1
49  บ้านลำสนธิ  ปกติ       1
50  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
51  บ้านทุ่งตาแก้ว  ปกติ       1
52  บ้านเนินทอง  ปกติ       1
53  บ้านท่าหลวง  ปกติ       1
54  บ้านซับผาสุก  ปกติ       1
55  บ้านทะเลทอง  ปกติ       1
56  บ้านทะเลวังวัด  ปกติ       1
57  บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ       1
58  บ้านหนองเกตุ  ปกติ       1
59  บ้านด่านจันทร์  ปกติ       1
60  บ้านศรีเมือง  ปกติ    
61  บ้านหนองปีกนก  ปกติ       1
62  บ้านแหลมชนแดน  ปกติ       1
63  บ้านท่ามะกอก  ปกติ       1
64  บ้านคลองกลุ่ม  ปกติ       1
65  บ้านลำโป่งเพชร  ปกติ       1
66  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
67  บ้านหนองไทร  ปกติ       1
68  บ้านทุ่งท่าช้าง  ปกติ       1
69  บ้านเขาขวาง  ปกติ       1
70  บ้านฟ่าวงาม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
71  โพธิ์นิมิตร  ยุบโรงเรียนแล้ว      
72  บ่อทองลพบุรี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  บ้านห้วยสะอาด  ปกติ       1
74  บ้านห้วยเขว้า  ปกติ       1
75  บ้านเขาดินทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
76  บ้านดินแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
77  บ้านบ่อตะเคียนทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว