รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านสำเภา  ปกติ      
วัดพระเจ้านั่งแท่น  ปกติ       1
บ้านกาศเมฆ  ปกติ       1
บ้านทุ่งฝาย  ปกติ       1
บ้านท่าโทก  ปกติ       1
วัดน้ำโท้ง  ปกติ       1
วัดค่ากลาง  ปกติ       1
สบมายสามัคคีวิทยา  ปกติ       1
ชุมชนบ้านทราย  ปกติ       1
10  บ้านทรายมูล  ปกติ       1
11  บ้านจำค่า  ปกติ       1
12  วัดบ้านฮ่อง  ปกติ       1
13  วัดท่าสี  ปกติ       1
14  วัดหัวฝาย  ปกติ       1
15  บ้านสบเติ๋น  ปกติ       1
16  แม่แป้นวิทยา  ปกติ       1
17  ชุมชนบ้านร้อง  ปกติ      
18  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  ปกติ       1
19  บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  ปกติ       1
20  บ้านหลวงใต้  ปกติ       1
21  บ้านสัน  ปกติ       1
22  บ้านแม่ตาลน้อย  ปกติ       1
23  บ้านยางอ้อย  ปกติ       1
24  บ้านทุ่งเกวียน  เรียนร่วม    
25  บ้านสันทราย  ปกติ       1
26  ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ปกติ       1
27  บ้านทุ่งกล้วย  ปกติ       1
28  บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  ปกติ       1
29  บ้านจำปุย  ปกติ    
30  บ้านแม่กวัก  ปกติ       1
31  บ้านทุ่ง  ปกติ       1
32  บ้านโทกหัวช้าง  ปกติ       1
33  บ้านแม่ส้าน  ปกติ       1
34  วัดทุ่งโจ้  ปกติ       1
35  บ้านปงยางคก  ปกติ       1
36  บ้านหัวทุ่ง  ปกติ       1
37  บ้านแหงใต้  ปกติ       1
38  ทุ่งหนองขามวิทยา  ปกติ       1
39  บ้านวังตม  ปกติ       1
40  บ้านแม่อาง  ปกติ       1
41  บ้านแม่งาวใต้  ปกติ       1
42  บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านอีก้อแม่คำหล้า  ปกติ    
43  บ้านดอนหัววัง  เรียนร่วม       1
44  วัดศรีปรีดานุเคราะห์  ปกติ       1
45  วัดบ้านสัก  ปกติ       1
46  บ้านแม่จาง  ปกติ       1
47  วัดต้นต้อง  เรียนร่วม       1
48  บ้านไร่  เรียนร่วม       1
49  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  ปกติ       1
50  บ้านปันง้าว  ปกติ       1
51  บ้านปันเต้า  ปกติ       1
52  บ้านหางฮุง  ปกติ       1
53  บ้านแม่เฟือง  ปกติ       1
54  บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  ปกติ       1
55  บ้านบุญนาค  ปกติ       1
56  บ้านศรีหมวดเกล้า  ปกติ       1
57  บ้านหนองยาง  เรียนร่วม      
58  บ้านปงวัง  ปกติ       1
59  บ้านหัวทุ่ง  ปกติ       1
60  บ้านทุ่งผา  เรียนร่วม      
61  บ้านทุ่งหก  ปกติ       1
62  บ้านสบค่อม  ปกติ       1
63  บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปกติ       1
64  วัดสบจาง  ปกติ       1
65  บ้านห้วยหก  ปกติ       1
66  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  ปกติ       1
67  บ้านงิ้วงาม  เรียนร่วม       1
68  วัดบ้านแลง  ปกติ    
69  บ้านหมากหัววัง  ปกติ       1
70  บ้านปงแท่น  เรียนร่วม      
71  บ้านห้วยอูน  ปกติ      
72  บ้านขุนแหง  เรียนร่วม      
73  บ้านปันเหนือ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  บ้านโป่งขวาก  ปกติ       1
75  บ้านป่าเหียง  เรียนร่วม       1
76  ห้วยรากไม้  ยุบโรงเรียนแล้ว      
77  บ้านกาด  ปกติ       1
78  บ้านเวียงเหนือ  เรียนร่วม      
79  บ้านนาแช่  ปกติ       1
80  บ้านป่าตันกุมเมือง  ปกติ       1
81  บ้านทุ่งกู่ด้าย  ปกติ    
82  วัดนาน้อย  เรียนร่วม      
83  บ้านหัวฝาย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
84  บ้านกล้วยแพะ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
85  บ้านพระบาท  ยุบโรงเรียนแล้ว      
86  บ้านบ่อหิน  เรียนร่วม       1
87  วัดบ้านเป้า  เรียนร่วม    
88  บ้านห้วยยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
89  บ้านเอื้อม  เรียนร่วม       1
90  บ้านแม่หล่วง  เรียนร่วม      
91  บ้านนาสัก  ปกติ       1
92  บ้านโป่ง  เรียนร่วม       1
93  บ้านใหม่  ปกติ       1
94  บ้านหวด  ปกติ       1
95  บ้านปางหละ  เรียนร่วม       1
96  บ้านหม้อ  เรียนร่วม      
97  บ้านทุ่งหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
98  บ้านแม่ยามเหนือ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
99  บ้านล้อง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
100  บ้านป่าไคร้  ยุบโรงเรียนแล้ว