รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดสะแล่ง  ปกติ       1
บ้านประตูป่า  ปกติ       1
เชตวันหนองหมู  ปกติ       1
บ้านห้วยอ้อ  เรียนร่วม       1
บ้านล้องหนองหอย        1
บ้านสะปุ๋ง        1
วัดบ้านไร่        1
บ้านป่าตาล  ปกติ       1
วัดบ้านดอน        1
10  วัดป่าแดด        1
11  ชุมชนบ้านเหมืองจี้        1
12  วัดหนองสมณะ        1
13  บ้านน้ำย้อย  ปกติ       1
14  วัดป่าสัก  ปกติ       1
15  วัดบ้านแจ่ม  ปกติ      
16  บ้านกองงาม  ปกติ       1
17  วัดป่าบุก  เรียนร่วม       1
18  วัดบ้านธิ  ปกติ       1
19  บ้านป่าซาง  ปกติ       1
20  บ้านทาสองท่า  เรียนร่วม       1
21  บ้านดงสารภี  ปกติ       1
22  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
23  บ้านทากู่  ปกติ       1
24  บ้านทาทุ่งไผ่  เรียนร่วม      
25  วัดป่ายาง  ปกติ       1
26  บ้านศรีสุพรรณ  ปกติ       1
27  วัดกู่เส้า  ปกติ       1
28  บ้านป่าซางน้อย  เรียนร่วม       1
29  วัดสันต้นธง  ปกติ       1
30  บ้านเวียงยอง  ปกติ       1
31  วัดหนองหล่ม  ปกติ      
32  วัดอรัญญาราม  ปกติ       1
33  วัดช้างค้ำ  ปกติ       1
34  วัดศรีบังวัน  ปกติ       1
35  บ้านเหมืองลึก  ปกติ       1
36  วัดห้วยยาบ  ปกติ       1
37  วัดหนองเหียง  เรียนร่วม       1
38  วัดฮ่องกอก  ปกติ       1
39  วัดศรีดอนชัย  ปกติ       1
40  วัดศรีบัวบาน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
41  บ้านหนองดู่  ปกติ       1
42  วัดศรีชุม  ยุบโรงเรียนแล้ว    
43  วัดเจดีย์สามยอด  เรียนร่วม    
44  บ้านหล่ายทา  ปกติ       1
45  บ้านศาลาแม่ทา  ปกติ       1
46  วัดทากาศ  ปกติ       1
47  บ้านห้วยไฟ  ปกติ       1
48  บ้านดอนตอง  เรียนร่วม       1
49  บ้านหมื่นข้าว  ปกติ       1
50  บ้านป่ารกฟ้า  เรียนร่วม      
51  วัดห้วยม้าโก้ง  ปกติ       1
52  บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ  ปกติ       1
53  บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน  ปกติ      
54  บ้านแม่อาว  เรียนร่วม       1
55  บ้านโทกน้ำกัด  ปกติ       1
56  วัดบ่อโจง  ปกติ       1
57  บ้านไร่ดง  ปกติ       1
58  วัดต้นโชค  ปกติ       1
59  วัดบ้านเรือน  ปกติ       1
60  วัดบ้านหลุก  เรียนร่วม      
61  บ้านหนองผ้าขาว  เรียนร่วม       1
62  บ้านต้นผึ้ง  ปกติ       1
63  วัดศรีบุญชู0วังไฮ  ปกติ    
64  บ้านห้วยส้ม  ปกติ       1
65  วัดสันทราย  ปกติ       1
66  วัดท่าต้นงิ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
67  บ้านฉางข้าวน้อย  ปกติ       1
68  บ้านป่าเส้า  ปกติ       1
69  บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง  ปกติ       1
70  วัดจักรคำภิมุข  ปกติ       1
71  วัดเหมืองกวัก  ปกติ       1
72  บ้านดอยแก้ว  ปกติ       1
73  บ้านจำตาเหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
74  วัดพันตาเกิน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
75  บ้านทาป่าเปา  ปกติ       1
76  วัดป่าตึงเชตวัน  ปกติ       1
77  บ้านศรีป้าน  ปกติ       1
78  บ้านร่องช้าง  เรียนร่วม    
79  บ้านป่าขาม  เรียนร่วม       1
80  บ้านจำบอน  ปกติ       1
81  บ้านขัวแคร่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
82  บ้านหนองหนาม  เรียนร่วม    
83  วัดล่ามช้าง  ปกติ       1
84  บ้านสัน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
85  บ้านสบเมย        1
86  วัดศรีดอนตัน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
87  วัดบ้านเหล่า  ปกติ       1
88  บ้านฮ่องกอม่วง  ปกติ       1
89  วัดวังกู่  เรียนร่วม      
90  บ้านสวนหลวง  เรียนร่วม       1
91  วัดทุ่งยาว  ปกติ       1
92  บ้านหนองยางไคล  ปกติ       1
93  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม  ปกติ    
94  บ้านศรีบุญยืน0วังทอง  ปกติ       1
95  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ  ปกติ      
96  บ้านผาตั้ง  ปกติ       1
97  บ้านแม่เมย  ปกติ       1
98  บ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก  เรียนร่วม       1
99  บ้านทาขุมเงิน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
100  บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง  ปกติ       1
101  วัดสันมะกรูด  เรียนร่วม      
102  วัดชัยสถาน  เรียนร่วม       1
103  บ้านมะกอก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
104  บ้านกิ่วมื่น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
105  วัดบ้านหวาย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
106  บ้านสันมะนะ  ปกติ       1
107  บ้านทาปลาดุก  ปกติ       1
108  วัดท่าตุ้ม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
109  บ้านโป่งรู  ปกติ       1
110  วัดชัยชนะ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
111  วัดน้ำดิบ  ปกติ       1
112  วัดปากล้อง  เรียนร่วม       1