รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านกกจาน  ปกติ      
บ้านน้ำหมัน  ปกติ      
บ้านห้วยปลาฝา  เรียนร่วม       1
บ้านหนองผือ        1
บ้านน้ำพุง        1
บ้านโพนสูง        1
บ้านเหล่ากอหก  ปกติ      
บ้านท่าศาลา  ปกติ       1
บ้านท่อน        1
10  บ้านบง       
11  บ้านไฮตาก        1
12  บ้านกกโพธิ์วังกำ  ปกติ       1
13  บ้านปลาบ่า  ปกติ       1
14  บ้านสองคอน  ปกติ       1
15  บ้านแก่ง  ปกติ       1
16  บ้านหัวด่านนาปูน  เรียนร่วม       1
17  บ้านเครือคู้  เรียนร่วม       1
18  บ้านนาลานข้าว  ปกติ       1
19  บ้านนาขามป้อม  ปกติ       1
20  บ้านบ่อเหมืองน้อย  เรียนร่วม       1
21  บ้านวังบอน  เรียนร่วม       1
22  บ้านแก่งครก  ปกติ    
23  บ้านห้วยผักเน่า  ปกติ       1
24  บ้านหนองอุมลัว  ปกติ       1
25  บ้านแสงภา  ปกติ       1
26  บ้านโพนหนอง  เรียนร่วม       1
27  บ้านนาลึ่ง  ปกติ       1
28  บ้านนาหว้าน้อย  ปกติ       1
29  บ้านห้วยน้ำผัก  เรียนร่วม       1
30  บ้านนาผักก้าม  เรียนร่วม       1
31  บ้านหินแลบ  ปกติ       1
32  บ้านด่านดู่  ปกติ       1
33  บ้านนาแห้ว  ปกติ       1
34  บ้านวังเป่ง  ปกติ       1
35  บ้านลาดค่าง  ปกติ    
36  บ้านนามาลา  เรียนร่วม       1
37  ชุมชนบ้านนาพึง  เรียนร่วม       1
38  บ้านโคก  ปกติ       1
39  บ้านนาเจริญ  เรียนร่วม       1
40  บ้านโป่งกวาง  ปกติ       1
41  บ้านห้วยลาด  ปกติ       1
42  บ้านโป่งชี  ปกติ       1
43  บ้านกกเหี่ยน  เรียนร่วม       1
44  บ้านนาทุ่ม  ปกติ       1
45  บ้านน้ำพุ  เรียนร่วม       1
46  บ้านห้วยลาด  ปกติ       1
47  บ้านหนองแซง  เรียนร่วม       1
48  บ้านผึ้ง  ปกติ    
49  เย็นศิระบ้านหมากแข้ง  ปกติ       1
50  บ้านห้วยติ้ว  ปกติ       1
51  บ้านหัวนาแหลม  ปกติ       1
52  บ้านตาดเสี้ยว  ปกติ       1
53  บ้านนาเจียง  ปกติ       1
54  บ้านแก่งม่วง  ปกติ       1
55  บ้านแก่วตาว  เรียนร่วม       1
56  บ้านถ้ำพระ  ปกติ       1
57  บ้านนาทอง  ปกติ       1
58  บ้านโคนผง  ปกติ       1
59  บ้านวังเวิน  ปกติ       1
60  บ้านแก่วตาว  ปกติ       1
61  บ้านปากแดง  ปกติ       1
62  บ้านป่าม่วง  ปกติ       1
63  บ้านป่าสะแข  ปกติ       1
64  บ้านหินสอ  ปกติ       1
65  บ้านแก่งแล่น  ปกติ       1
66  บ้านถ้ำมูล  ปกติ       1
67  บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101  ปกติ       1
68  บ้านโนนสมบูรณ์  เรียนร่วม       1
69  บ้านนาหมูม่น  ปกติ       1
70  บ้านกกสะตี  ปกติ       1
71  บ้านกลาง  ปกติ       1
72  บ้านหนองหวาย  ปกติ       1
73  บ้านนาข่า  เรียนร่วม       1
74  บ้านปางคอม  ปกติ       1
75  บ้านร่องจิก  ปกติ       1
76  บ้านปากหมัน  เรียนร่วม       1
77  บ้านห้วยตาด  ปกติ       1
78  บ้านนาคูณ  ปกติ       1
79  บ้านกลาง  ปกติ       1
80  บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม  ปกติ       1
81  บ้านศาลาน้อย  ปกติ      
82  บ้านซำทอง  ปกติ       1
83  บ้านหนองหลวง  เรียนร่วม       1
84  บ้านชั่งสี่  เรียนร่วม       1
85  บ้านนาดี  ปกติ       1
86  บ้านห้วยน้ำเมย  ปกติ       1
87  บ้านแก่งไฮ  เรียนร่วม    
88  บ้านปากโป่ง  ปกติ       1
89  บ้านโป่ง  ปกติ      
90  บ้านทุ่งน้ำใส  ปกติ      
91  บ้านแก่งม่วง  ปกติ    
92  บ้านหนองสนุ่น  ปกติ       1
93  บุญลักษณ์อุปถัมภ์  ปกติ       1
94  บ้านหนองสิม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
95  บ้านหัวฝาย  ปกติ      
96  บ้านห้วยไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
97  บ้านแก่งเกลี้ยง  ปกติ       1