รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)        1
บ้านดองดึง     
บ้านติ้ว        1
บ้านตราด        1
บ้านโป่ง  ปกติ       1
บ้านสามขา        1
บ้านท่าคอยนาง        1
บ้านหนองคูขาม        1
บ้านสวาย0สนวน        1
10  บ้านสะเดาน้อย  ปกติ       1
11  บ้านสระบานสามัคคี  ปกติ       1
12  บ้านคำเผีอ  ปกติ       1
13  บ้านบัลลังก์  ปกติ       1
14  บ้านกันแตสระรุน  ปกติ       1
15  บ้านหนองสะแกสน  ปกติ       1
16  บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)  ปกติ       1
17  บ้านศาลาประปุน  ปกติ       1
18  บ้านสกุล  ปกติ       1
19  บ้านหนองพัง  ปกติ       1
20  บ้านโคกเพชร  ปกติ       1
21  บ้านกะดึ  ปกติ       1
22  บ้านแดง  ปกติ       1
23  บ้านชำแระ  ปกติ       1
24  บ้านตาเจา  ปกติ       1
25  บ้านตาดม  ปกติ      
26  บ้านคะนาสามัคคี  ปกติ       1
27  บ้านกอกหวาน  ปกติ       1
28  บ้านโพงกอก  ปกติ       1
29  บ้านห้วยสระภูมิ  ปกติ       1
30  บ้านละเบิกตาฮีง  ปกติ       1
31  บ้านคูสี่แจ  ปกติ       1
32  บ้านโพนปลัด  ปกติ       1
33  บ้านทำนบ  ปกติ      
34  บ้านสวายสนิท  ปกติ       1
35  บ้านหว้า  ปกติ       1
36  บ้านกุดปราสาท  ปกติ       1
37  บ้านหนองระเยียว  ปกติ       1
38  บ้านโพธิ์สามัคคี  ปกติ       1
39  บ้านสลักได  เรียนร่วม       1
40  บ้านหนองอิไทย  ปกติ       1
41  บ้านปะอุง  ปกติ       1
42  บ้านเขวิก  ปกติ       1
43  บ้านขอนแต้  ปกติ       1
44  บ้านตรอย  ปกติ       1
45  ทับทิมสยาม 06  ปกติ       1
46  บ้านหนองบัวตาคง  ปกติ      
47  บ้านเริงรมย์  ปกติ       1
48  บ้านผือ  ปกติ       1
49  บ้านตะเภา  ปกติ       1
50  บ้านหนองระนาม  ปกติ       1
51  บ้านเรียม  ปกติ       1
52  นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)  ปกติ       1
53  บ้านทุ่งศักดิ์  ปกติ       1
54  บ้านไฮน้อย  ปกติ      
55  บ้านหลัก  ปกติ       1
56  บ้านคล้อโคกกว้าง  ปกติ       1
57  บ้านทุ่ม(อสพป.3)  ปกติ       1
58  บ้านขามหนองครอง  ปกติ       1
59  บ้านเปี่ยมตะลวก  ปกติ       1
60  บ้านไม้แก่น  ปกติ       1
61  บ้านปุดเนียม  ปกติ    
62  บ้านหัวช้าง  ปกติ       1
63  บ้านเสลา  ปกติ       1
64  บ้านกระแมด  ปกติ    
65  บ้านโนนดั่ง  ปกติ       1
66  บ้านขามฆ้อง  ปกติ       1
67  บ้านบก(ประชาสามัคคี)  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
68  บ้านโป่ง  ปกติ       1
69  บ้านบ่อทอง  ปกติ       1
70  บ้านดินแดง  ปกติ       1
71  บ้านหว้าน  ปกติ       1
72  บ้านสำโรง  ปกติ       1
73  บ้านใหม่  ปกติ       1
74  บ้านกันตรวจ  ปกติ       1
75  บ้านดองกำเม็ด  ปกติ       1
76  บ้านอาลัย  ปกติ       1
77  บ้านบัวบก  ปกติ    
78  บ้านพราน  ปกติ       1
79  บ้านเรือทองคลองคำ  ปกติ       1
80  บ้านคลองเพชรสวาย  ปกติ    
81  บ้านโพง  ปกติ       1
82  บ้านกู่  ปกติ       1
83  บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร  ปกติ    
84  บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)  ปกติ       1
85  บ้านพะแวะ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
86  บ้านเขวา  เรียนร่วม       1
87  บ้านตาโสม  ปกติ       1