รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านทางงอ  ปกติ       1
บ้านควนฟ้าแลบ  ปกติ       1
บ้านบ่อเจ็ดลูก  ปกติ       1
บ้านห้วยมะพร้าว  ปกติ       1
บ้านสนกลาง  ปกติ       1
บ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา  ปกติ       1
บ้านไสใหญ่        1
บ้านหาญ  ปกติ       1
บ้านโตนปาหนัน  ปกติ       1
10  นิคมซอย 10  ปกติ       1
11  บ้านอุได  ปกติ       1
12  บ้านเกาะบูโหลน  ปกติ       1
13  บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา  ปกติ       1
14  บ้านทุ่งไหม้  ปกติ       1
15  บ้านนาข่า  ปกติ       1
16  บ้านท่ายาง  ปกติ       1
17  บ้านท่าหิน  ปกติ       1
18  บ้านตันหยงกลิง  ปกติ       1
19  บ้านเกาะยวน  ปกติ       1
20  บ้านสวนเทศ  ปกติ       1
21  บ้านควนขัน  ปกติ       1
22  บ้านทุ่งพัฒนา  ปกติ      
23  บ้านนาลาน  ปกติ       1
24  บ้านบากันโต๊ะทิด  ปกติ       1
25  บ้านเกาะยาว  ปกติ       1
26  บ้านบูเกตยามู  ปกติ       1
27  บ้านนาแก้ว  ปกติ       1
28  บ้านไร่  ปกติ       1
29  บ้านห้วยไทร  ปกติ       1
30  บ้านตูแตหรำ  ปกติ       1
31  นิคมพัฒนาผัง 42  ปกติ       1
32  บ้านตันหยงละไน้  ปกติ       1
33  บ้านสุไหงมูโซ๊ะ  ปกติ       1
34  วัดหน้าเมือง  ปกติ       1
35  บ้านควนล่อน  ปกติ       1
36  บ้านวังพะเนียด  ปกติ       1
37  บ้านกาลันยีตัน  ปกติ       1
38  บ้านกุบังปะโหลด  ปกติ       1
39  บ้านนาแค  ปกติ       1
40  บ้านมะหงัง  ปกติ       1
41  บ้านแป0ระใต้  ปกติ       1
42  บ้านโกตา  ปกติ       1
43  บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114  ปกติ       1
44  นิคมพัฒนาภาคใต้ 1  ปกติ       1
45  บ้านทุ่งสะโบ๊ะ  ปกติ       1
46  บ้านทุ่งบุหลัง  ปกติ       1
47  บ้านบารายี  ปกติ       1
48  บ้านมะนัง  ปกติ       1
49  บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย  ปกติ       1
50  บ้านอุไร  ปกติ       1
51  บ้านโคกพะยอม  ปกติ       1
52  บ้านเนินสูง  ปกติ       1
53  บ้านท่าพยอม  ปกติ       1
54  บ้านบันนังปุเลา  ปกติ       1
55  บ้านโคกประดู่  ปกติ       1
56  บ้านกาแบง  ปกติ       1
57  บ้านหัวกาหมิง  ปกติ       1
58  บ้านน้ำหรา  ปกติ       1
59  บ้านคีรีวง  ปกติ       1
60  วัดชมพูนิมิต  ปกติ       1
61  บ้านปลักหว้า  ปกติ       1
62  บ้านทางยาง  ปกติ       1
63  บ้านทุ่งริ้น  ปกติ       1
64  บ้านราไว  ปกติ       1
65  บ้านท่าศิลา  ปกติ       1