รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดคันลัด  ปกติ       1
วัดบางน้ำผึ้งนอก  ปกติ       1
วัดบางขมิ้น  ปกติ       1
บ้านขุนสมุทร  ปกติ    
วัดบางกระสอบ  ปกติ       1
วัดศรีคงคาราม  ปกติ       1
วัดรวก  ปกติ       1
วัดราษฎร์รังสรรค์  ปกติ       1
วัดบางนางเกรง  ปกติ       1
10  วัดบางด้วน  ปกติ       1
11  วัดบางกะเจ้ากลาง  ปกติ       1
12  วัดคลองมอญ  ปกติ       1
13  ฉัตรทิพย์เทพวิทยา  ปกติ       1