รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสงคราม

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดธรรมประสิทธิ์  ปกติ       1
วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)  ปกติ       1
วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)  ปกติ    
บ้านแพรกหนามแดง  ปกติ       1
บ้านต้นลำแพน  ปกติ       1
ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)  ปกติ       1
วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)  ปกติ       1
บ้านลาดใหญ่  ปกติ       1
วัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล)  ปกติ       1
10  วัดสวนแก้ว  ปกติ      
11  บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)  ปกติ       1
12  คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)  ปกติ       1
13  วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)  ปกติ       1
14  วัดจันทร์เจริญสุข  ปกติ       1
15  วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)  ปกติ      
16  วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)  เรียนร่วม       1
17  วัดคลองโคน  ปกติ       1
18  วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)  ปกติ       1
19  วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม       1
20  บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
21  ศาลจ้าวอาม้า  ปกติ       1
22  วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
23  บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
24  บ้านฉู่ฉี่  ปกติ       1
25  วัดปากสมุทรสาขาบ้านคลองสองร่อง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
26  วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)  ปกติ       1
27  จตุวัฎมหาราชานุสรณ์  เรียนร่วม       1
28  วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)  ปกติ       1
29  วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)  ปกติ       1
30  วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)  ปกติ       1
31  วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)  ปกติ       1
32  บ้านบางบ่อ  ปกติ       1
33  วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)  ปกติ       1
34  วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)  ปกติ       1
35  วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)  ปกติ       1
36  วัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70)  ปกติ       1
37  วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ       1
38  วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)  ปกติ       1
39  วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)  ปกติ      
40  บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)  ปกติ    
41  วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)  ปกติ       1
42  วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)  ปกติ    
43  วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)  ปกติ    
44  วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)  ปกติ       1
45  วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)  ปกติ       1
46  วัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล)  ยุบโรงเรียนแล้ว