รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสาคร

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านเจริญสุข  ปกติ       1
บ้านรางสายบัว  ปกติ       1
บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)  ปกติ       1
วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)  ปกติ       1
วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
บ้านคลองสําโรง  ปกติ       1
เมืองสมุทรสาคร  ปกติ       1
บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95  ปกติ       1
วัดชีผ้าขาว  ปกติ       1
10  บ้านชายทะเลกาหลง  ปกติ       1
11  บ้านชายทะเลบางกระเจ้า  ปกติ       1
12  บ้านท้องคุ้ง  ปกติ       1
13  วัดธรรมโชติ  ปกติ       1
14  บ้านสันดาบ  ปกติ       1
15  วังนกไข่  ปกติ       1
16  บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)  ปกติ       1
17  วัดราษฎร์ธรรมาราม  ปกติ       1
18  วัดวิสุทธาราม  ปกติ       1
19  วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง  ปกติ       1
20  วัดน่วมกานนท์  ปกติ       1
21  ทํานบแพ้ว  ปกติ       1
22  วัดนาขวาง  ปกติ       1
23  วัดเจริญสุขาราม  ปกติ       1
24  วัดบางพลี  ปกติ       1
25  วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)  ปกติ       1
26  บ้านท่าทราย  ปกติ       1
27  วัดศรีวนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว