รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองบัวสันติสุข        1
วัดสารคุณสโมสร        1
บ้านหนองหอย        1
บ้านเนินผาสุก        1
บ้านวังรี  ปกติ       1
บ้านหนองหล่ม  ปกติ       1
บ้านหนองผักบุ้ง        1
วัดหนองม่วง        1
บ้านเจริญสุข        1
10  บ้านโนนผาสุก  ปกติ       1
11  บ้านตุ่น  ปกติ       1
12  บ้านกุดม่วง  ปกติ       1
13  บ้านไทยสามารถ  ปกติ       1
14  บ้านคลองวัว  ปกติ       1
15  ทับทิมสยาม03  ปกติ       1
16  บ้านหนองยาง  ปกติ       1
17  บ้านหนองใหญ่  ปกติ       1
18  บ้านทดเจริญ  ปกติ       1
19  บ้านหนองตะเคียนบอน  ปกติ    
20  อนุบรรพต  ปกติ       1
21  บ้านซับใหญ่  ปกติ    
22  บ้านโคกสะแบง  ปกติ       1
23  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
24  บ้านภักดีแผ่นดิน  ปกติ       1
25  บ้านหนองหมู  ปกติ       1
26  บ้านคลองยางประชาสรรค์  ปกติ       1
27  บ้านหนองจาน  ปกติ       1
28  บ้านด่าน  ปกติ    
29  บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา  ปกติ       1
30  บ้านเนินสะอาด  ปกติ       1
31  บ้านหนองแข้  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
32  บ้านเขาน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
33  บ้านฟากห้วย  โอนไปสังกัดอื่น       1
34  บ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง)  โอนไปสังกัดอื่น       1
35  บ้านกุดแต้  เรียนร่วม       1
36  ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร  ปกติ       1
37  บ้านมะกอก  ปกติ       1
38  บ้านโนน  ปกติ       1
39  บ้านสี่แยก  ปกติ       1
40  บ้านกุดหิน  ปกติ       1
41  วัดห้วยเดื่อ  เรียนร่วม    
42  บ้านทดน้อย  เรียนร่วม       1
43  กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่  ปกติ       1
44  เมืองไผ่  ปกติ       1
45  บ้านใหม่ศรีจำปาทอง  ปกติ       1
46  บ้านจัดสรรสามัคคี  ปกติ       1
47  บ้านแสนสุข  ปกติ       1
48  บ้านบ่อหลวง  ปกติ    
49  บ้านหนองมั่ง  ปกติ       1
50  บ้านหนองหมูน้อย  ปกติ       1