รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดถนนเหล็ก  ปกติ       1
วัดป่าสัก  ปกติ       1
วัดนาร่อง  ปกติ       1
วัดหนองยาวใต้        1
วัดหนองเขื่อนช้าง  ปกติ       1
วัดหนองสองห้อง       
วัดหนองหัวโพ        1
วัดโคกใหญ่        1
วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี)  เรียนร่วม       1
10  วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)  ปกติ       1
11  บ้านซับชะอม        1
12  วัดส้มป่อย  ปกติ       1
13  วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)        1
14  วัดท่าวัว  ปกติ       1
15  บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213        1
16  วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)        1
17  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
18  วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167)        1
19  บ้านหนองกะเบา        1
20  บ้านหลังสวนประชาสามัคคี        1
21  บ้านเขาดินใต้        1
22  วัดทุ่งสาริกา(ที0สาโรจน์อุปถัมภ์)        1
23  ธารเกษม       
24  วัดบ้านใหม่  ปกติ       1
25  วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)        1
26  วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)        1
27  วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)        1
28  วัดห้วยหวาย  ปกติ       1
29  ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)  ปกติ       1
30  บ้านหนองจาน  ปกติ       1
31  วัดหัวถนน  ปกติ       1
32  วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)  ปกติ       1
33  วัดหนองกีบม้า  ปกติ       1
34  วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)  ปกติ       1
35  วัดหนองจิก  ปกติ       1
36  วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)  ปกติ       1
37  วัดบ่อพระอินทร์  ปกติ       1
38  วัดโคกงาม  ปกติ       1
39  วัดช้าง  ปกติ       1
40  วัดเขาดิน  ปกติ       1
41  ประชาสงเคราะห์รังสรรค์  ปกติ       1
42  วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)  ปกติ       1
43  วัดหนองนางปุ๋ย  ปกติ       1
44  วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)  ปกติ       1
45  วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล)  เรียนร่วม       1
46  วัดบ้านรี  เรียนร่วม       1
47  วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)  ปกติ       1
48  วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411)  ปกติ       1
49  วัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล)  เรียนร่วม      
50  วัดอู่ตะเภา  เรียนร่วม      
51  บ้านเขาเลี้ยว  ปกติ       1
52  วัดหนองสีดา  ปกติ       1
53  วัดหนองทางบุญ  ปกติ       1
54  บ้านเขาพลัด  ปกติ       1
55  บ้านสระลำใย  ปกติ       1
56  บ้านป่าไม้พระฉาย  ปกติ       1
57  วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)  ปกติ       1
58  วัดโพธิ์ทอง  ปกติ       1
59  วัดปัญจาภิรมย์  ปกติ       1
60  โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี  ปกติ       1
61  บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)  ปกติ       1
62  วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)  ปกติ       1
63  ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล)  ปกติ       1
64  วัดห้วยลี่  ปกติ       1
65  วัดตรีบุญญาราม  ปกติ       1
66  วัดโคกเสลา  ปกติ       1
67  วัดหนองหว้า  ปกติ       1
68  บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)  ปกติ       1
69  วัดมะขามเรียง  ปกติ       1
70  นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)  ปกติ       1
71  บ้านหนองใหญ่  ปกติ      
72  วัดหนองสุทธะ  ปกติ       1
73  วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)  ปกติ       1
74  บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)  ปกติ      
75  วัดสุนันทาราม  ปกติ       1
76  วัดลาดเขาปูน  ปกติ       1
77  วัดบ้านยาง  ปกติ       1
78  วัดป่าคา  ปกติ       1