รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)  ปกติ       1
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี  ปกติ       1
วัดบ้านไผ่  ปกติ    
วัดบ้านจาน  ปกติ       1
วัดห้วยขมิ้น  ปกติ       1
วัดห้วยทองหลาง  ปกติ       1
บ้านซับกระดาน  ปกติ       1
วัดโคกกลาง  ปกติ       1
วัดเกาะเซิงหวาย  ปกติ       1
10  บ้านซับดินดำ  ปกติ       1
11  บ้านปึกสำโรง  เรียนร่วม       1
12  วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)  ปกติ       1
13  วัดขอนหอม  ปกติ       1
14  วัดบุรีการาม  ปกติ       1
15  วัดสุนทริกาวาส  ปกติ       1
16  วัดศรัทธาเรืองศรี  ปกติ       1
17  วัดท่าคล้อ  ปกติ      
18  วัดคลองห้า  ปกติ       1
19  บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
20  บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)  ปกติ       1
21  วัดบ้านลาด  ปกติ       1
22  วัดหนองโรง  ปกติ      
23  วัดบ้านดง  ปกติ       1
24  บ้านช่อง  ปกติ       1
25  วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)  ปกติ       1
26  วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)  ปกติ       1
27  วัดโป่งมงคล  ปกติ       1
28  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปกติ       1
29  บ้านหนองสองห้อง?  ปกติ       1
30  วัดโพนทอง  ปกติ       1
31  วัดหนองผักชี  ปกติ       1
32  วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)  ปกติ       1
33  บ้านซับน้อยใต้สามัคคี  ปกติ       1
34  วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  ปกติ       1
35  วัดเขาลาดวนาราม  ปกติ       1
36  วัดหนองอ่างทอง  ปกติ       1
37  วัดคำพราน  ปกติ       1
38  วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
39  บ้านโป่งเก้ง  ปกติ       1
40  บ้านซับพริก  ปกติ       1
41  บ้านโป่งตะขบ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
42  วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)  ปกติ       1
43  บ้านท่าฤทธิ์  ปกติ       1
44  วัดวังยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
45  วัดบ้านหมาก  ปกติ       1
46  บ้านคลองม่วงเหนือ  ปกติ       1
47  บ้านป่าลานหินดาด  ปกติ       1
48  วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)  ปกติ    
49  บ้านหนองตอตะเคียน  ปกติ       1
50  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
51  วัดเขาน้อยจอมสวรรค์  ปกติ       1
52  วัดคลองใหม่  ปกติ       1
53  วัดเขาแก้วมุขดาราม  ปกติ       1
54  วัดสร้างบุญ  ปกติ       1
55  วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)  ปกติ       1
56  บ้านลำพญากลาง  ปกติ       1
57  วัดสหกรณ์รังสรรค์  ปกติ       1
58  บ้านหัวถนน  ปกติ       1
59  วัดหนองไทร  เรียนร่วม       1
60  บ้านหนองกรดสามัคคี  เรียนร่วม       1
61  วัดบ่อโศรก  ปกติ      
62  วัดมวกเหล็กใน  ปกติ       1
63  บ้านคลองไทร  ปกติ       1
64  วัดปากน้ำ  ปกติ       1
65  วัดสมานมิตรมงคล  ปกติ       1
66  วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)  ปกติ       1