รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สิงห์บุรี

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดพระปรางค์มุนี        1
วัดศรัทธาภิรม       
วัดตะโกรวม  ปกติ       1
วัดขุนสงฆ์  ปกติ    
วัดโพธิ์สังฆาราม        1
วัดสิงห์        1
วัดโพธิ์เอน  เรียนร่วม      
วัดโภคาภิวัฒน์  ปกติ       1
วัดหลวง  ปกติ       1
10  บ้านเก่า  ปกติ       1
11  วัดเตย        1
12  วัดโบสถ์        1
13  วัดยาง  ปกติ       1
14  วัดกำแพง       
15  วัดแจ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
16  วัดหนองสุ่ม        1
17  วัดการ้อง  ปกติ       1
18  วัดตลาดโพธิ์  ปกติ       1
19  วัดโพธิ์ชัย  ปกติ       1
20  ชุมชนวัดเทพมงคล  ปกติ       1
21  วัดประสาท        1
22  วัดพรหมเทพาวาส  ปกติ       1
23  วัดท่าอิฐ  ปกติ      
24  วัดสาธุการาม        1
25  วัดโคปูน  ปกติ       1
26  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133  ปกติ       1
27  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)  ปกติ       1
28  บ้านทุ่งกลับ  ปกติ       1
29  วัดน้อย  ปกติ       1
30  วัดปลาไหล  ปกติ       1
31  วัดน้ำผึ้ง  ปกติ       1
32  วัดดอกไม้  เรียนร่วม       1
33  วัดพิกุลทอง  ปกติ       1
34  วัดชะอมสามัคคีธรรม  ปกติ       1
35  วัดสามัคคีธรรม  ปกติ       1
36  วัดไผ่ขาด  ปกติ       1
37  เรืองเดชประชานุเคราะห์  ปกติ       1
38  วัดศรีสาคร  ปกติ       1
39  วัดประสิทธิ์คุณากร  ปกติ       1
40  วัดล่องกะเบา  ปกติ       1
41  ชุมชนวัดพระนอน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
42  วัดวังกะจับ  ปกติ       1
43  วัดวังขรณ์  ปกติ       1
44  วัดโพธิ์หอม  ปกติ       1
45  บ้านทุ่งว้า  ปกติ       1
46  วัดเซ่าสิงห์  ปกติ       1
47  วัดโพธิ์ศรี  ปกติ       1
48  วัดดอนเจดีย์  ปกติ       1
49  วัดคลองโพธิ์ศรี  ปกติ       1
50  ชุมชนวัดตราชู  ปกติ       1
51  วัดโคกพระ  ปกติ       1
52  วัดกระดังงา  ปกติ       1
53  อนุบาลท่าช้าง  ปกติ       1
54  วัดกระทุ่มปี่  ปกติ       1
55  วัดกลางธนรินทร์  ปกติ       1
56  วัดจักรสีห์  ปกติ       1
57  วัดระนาม  ปกติ       1
58  วัดชันสูตร  ปกติ       1
59  ค่ายบางระจัน  ปกติ       1
60  ชุมชนวัดเทพมงคล สาขาวัดป่าหวาย  เรียนร่วม       1
61  วัดบ้านลำ  ปกติ    
62  วัดประศุก  ปกติ       1
63  ชุมชนบ้านไม้ดัด  ปกติ       1
64  วัดทอง  ปกติ       1
65  ชุมชนวัดเสาธงหิน  ปกติ       1
66  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  เรียนร่วม      
67  วัดกลางชูศรีเจริญสุข  ปกติ       1
68  วัดเสาธงทอง  เรียนร่วม       1
69  วัดราษฎร์ประสิทธิ์  ปกติ       1
70  วัดหัวว่าว  เรียนร่วม       1
71  บ้านบางสำราญ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1