รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านวังขวาก        1
บ้านจอมสังข์  เรียนร่วม       1
บ้านปากคลอง        1
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)  ปกติ       1
บ้านหนองจัง        1
บ้านหนองตม        1
บ้านยางแหลม  ปกติ       1
วัดหนองกก  ปกติ       1
บ้านวังกร่าง  ปกติ       1
10  บ้านนาสระลอย  ปกติ       1
11  บ้านหนองยาง        1
12  สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)        1
13  วัดสงฆาราม        1
14  บ้านหนองหญ้าปล้อง        1
15  วัดศรีเมือง        1
16  บ้านป่าสัก  ปกติ       1
17  วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231  ปกติ       1
18  วัดโบสถ์  ปกติ       1
19  บ้านหนองกระทุ่ม        1
20  วัดเสาหิน        1
21  บ้านหนองเสาเถียร  ปกติ    
22  บ้านป่ามะม่วง  ปกติ       1
23  บ้านใหม่โพธิ์ทอง        1
24  วัดทุ่ง  ปกติ       1
25  บ้านประดู่เฒ่า  ปกติ       1
26  บ้านลานทอง        1
27  บ้านเนินประดู่  ปกติ       1
28  อนุบาลกงไกรลาศ  ปกติ       1
29  บ้านเนินพยอม  ปกติ       1
30  หนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
31  บ้านเนินยาง        1
32  เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)  ปกติ      
33  บ้านหนองสองตอน  เรียนร่วม      
34  วัดใหม่ไทยบำรุง  ปกติ       1
35  บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)  ปกติ       1
36  บ้านนากาหลง  ปกติ       1
37  วัดเชตุพน  ปกติ       1
38  บ้านนาไผ่ล้อม  เรียนร่วม       1
39  บ้านวังแดด  ปกติ       1
40  บ้านป้อมประชานุกูล  ปกติ       1
41  บ้านดอนสำโรง  ปกติ       1
42  บ้านปากแคว  ปกติ       1
43  บ้านคลองน้ำเย็น  ปกติ       1
44  บ้านคลองปลายนา  ปกติ       1
45  บ้านวังวน  ปกติ       1
46  วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)  ปกติ       1
47  บ้านยางแดน  ปกติ       1
48  วัดหนองตาโชติ  ปกติ       1
49  บ้านคลองไผ่งาม  ปกติ       1
50  หนองบัวเขาดิน  ปกติ       1
51  มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)  ปกติ       1
52  บ้านหนองสามพญา  ปกติ       1
53  บ้านราวรังงาม  เรียนร่วม       1
54  บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  ปกติ       1
55  บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)  ปกติ       1
56  วัดเต่าทอง  ปกติ       1
57  บ้านข่อยสองนาง  เรียนร่วม      
58  บ้านมนต์คีรี  เรียนร่วม    
59  บ้านหนองไม้กอง  ปกติ       1
60  บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)  ปกติ       1
61  บ้านเขาทองผางับ  ปกติ       1
62  วัดยางเอน  ปกติ       1
63  บ้านสำนัก  เรียนร่วม       1
64  วัดวังแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
65  บ้านวังหิน  ปกติ       1
66  บ้านน้ำลาด  ปกติ       1
67  บ้านโว้งบ่อ  ปกติ       1
68  บ้านเหมืองตามุก  เรียนร่วม       1
69  บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)  ปกติ    
70  บ้านคลองด่าน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
71  บ้านโพธิ์หอม  เรียนร่วม       1
72  บ้านบางสนิม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  ปกติ       1
74  วัดดงยาง  ปกติ       1
75  บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)  ปกติ      
76  บ้านโป่งแค  ปกติ       1
77  บ้านวังหาด  ปกติ       1
78  บ้านหนองพยอม  เรียนร่วม      
79  บ้านนาโพธิ์  เรียนร่วม      
80  วัดลัดทรายมูล  เรียนร่วม      
81  บ้านเพชรไฝ  ปกติ       1
82  บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  ปกติ       1