รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านห้วยติ่ง  ปกติ       1
บ้านเตว็ดกลาง        1
บ้านหนองแหน  ปกติ       1
วัดปากคลองช้าง        1
บ้านตาลพร้า  ปกติ       1
บ้านแม่ทุเลาใน  ปกติ       1
บ้านบึงงาม  ปกติ       1
บ้านท่าชัย        1
บ้านโคกกะทือ        1
10  บ้านคลองสำราญ  ปกติ       1
11  บ้านนาต้นจั่น        1
12  บ้านฝั่งหมิ่น  ปกติ      
13  บ้านธารน้ำทิพย์  ปกติ      
14  วัดภูนก  ปกติ       1
15  แม่สานสามัคคี  ปกติ       1
16  บ้านหนองป่าตอ  ปกติ       1
17  บ้านโบสถ์โพธิ์  โอนไปสังกัดอื่น      
18  บ้านป่ายาง  ปกติ       1
19  บ้านดงยาง  ปกติ       1
20  บ้านเกาะน้อย  ปกติ       1
21  วัดเกาะ  ปกติ       1
22  บ้านห้วยเจริญ  ปกติ       1
23  บ้านสันติพิทยาคาร  ปกติ       1
24  หนองอ้อบำเพ็ญ  ปกติ       1
25  บ้านแม่ฮู้  ปกติ       1
26  วัดกรงทอง  ปกติ       1
27  บ้านวังยายมาก  ปกติ       1
28  วัดบ้านกรุ  ปกติ       1
29  บ้านดอนระเบียง  ปกติ       1
30  บ้านห้วยสักตะเพียนทอง  เรียนร่วม       1
31  บ้านวังสมบูรณ์  ปกติ       1
32  วัดบ้านคลอง  ปกติ       1
33  บ้านห้วยตม  ปกติ       1
34  วัดบ้านเหมือง  ปกติ       1
35  บ้านบุ่งสัก  ปกติ    
36  บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
37  บ้านดงย่าปา  ปกติ       1
38  บ้านไม้งาม  ปกติ       1
39  บ้านป่าคา  ปกติ       1
40  วัดวังใหญ่  ปกติ       1
41  บ้านท่าทอง  เรียนร่วม       1
42  บ้านวังธาร  ปกติ       1
43  บ้านแม่บ่อทอง  ปกติ       1
44  วัดเตว็ดใน  เรียนร่วม       1
45  บ้านหนองผักบุ้ง  ปกติ       1
46  บ้านนาพง  ปกติ       1
47  บ้านวังทอง  ปกติ       1
48  วัดป่าถ่อน  ปกติ       1
49  บ้านปากสาน  ปกติ       1
50  บ้านใหม่โพธิ์งาม  ปกติ       1
51  เชิงผา  ปกติ       1
52  สามัคคีวิทยา  ปกติ       1
53  บ้านโซกเปือย  ปกติ       1
54  บ้านหมอนสูง  ปกติ       1
55  วัดศิริบูรณาราม  ปกติ       1
56  บ้านโป่งตีนตั่ง  ปกติ       1
57  วัดเกาะน้อย  ปกติ       1
58  บ้านพระปรางค์  ปกติ       1
59  บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)  เรียนร่วม      
60  วัดวังค่า  เรียนร่วม       1
61  บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
62  วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)  ปกติ       1
63  หมอนสูงประชาสรรค์  ปกติ       1
64  บ้านหนองยาว  ปกติ      
65  บ้านแสงสว่าง  เรียนร่วม       1
66  มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)  ปกติ       1
67  ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)  ปกติ       1
68  บ้านโป่งฝาง  ปกติ       1
69  บ้านทุ่งมหาชัย  ปกติ       1
70  บ้านนา  ปกติ       1
71  บ้านแม่คุ  ปกติ       1
72  บ้านศรีสวรรค์  เรียนร่วม       1
73  บ้านบึงสวย  ปกติ       1
74  บ้านดงจันทน์  ปกติ       1
75  วัดท่าเกษม  เรียนร่วม       1
76  บ้านลำโชค  ปกติ       1
77  บ้านปากคลองแดน  ปกติ       1
78  บ้านปางสา  ปกติ       1
79  บ้านดอยไก่เขี่ย  ปกติ       1
80  บ้านทุ่งพล้อ  ปกติ       1
81  ประชาอุทิศ  ปกติ       1
82  บ้านหัวฝาย  ปกติ       1
83  วัดไทรย้อย  เรียนร่วม      
84  วัดไผ่ล้อม  ปกติ       1
85  วัดแสนตอ  ปกติ       1
86  บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์  ปกติ       1
87  บ้านแม่ราก  ปกติ       1
88  วัดศรีสังวร  ปกติ       1
89  บ้านวังพิกุล  ปกติ       1
90  โรตารี่สวรรคโลก 1  ปกติ       1
91  ชุมชนบ้านคลองยาง  ปกติ       1
92  บ้านเขาทอง  ปกติ       1
93  วัดคุ้งยาง  ปกติ       1
94  บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)  ปกติ       1
95  บ้านแม่สาน  ปกติ       1
96  บ้านหนองหมื่นชัย  ปกติ    
97  บ้านวังไฟไหม้  ปกติ       1
98  บ้านทับผึ้ง  ปกติ       1
99  บ้านสันติสุข  ปกติ       1
100  วัดท่าทอง  เรียนร่วม       1
101  บ้านไผ่ตะล่อม  ปกติ       1
102  บ้านนาขุนไกร  ปกติ       1
103  บ้านไทยชนะศึก  ปกติ       1
104  บ้านป่ามะม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
105  บ้านสะท้อ  ปกติ       1
106  บ้านคลองแห้ง  ปกติ       1
107  บ้านห้วยหยวก  ปกติ    
108  บ้านศาลาไก่ฟุบ  ปกติ       1
109  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
110  บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์)  เรียนร่วม       1
111  บ้านจันทโรภาส  ยุบโรงเรียนแล้ว      
112  บ้านวัดโบสถ์  ปกติ       1