รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดสุวรรณาคี        1
วัดบางใหญ่        1
วัดตปะโยคาราม        1
วัดดอนบุบผาราม        1
วัดโบสถ์        1
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก        1
วัดเถรพลาย  ปกติ       1
วัดสกุณปักษี        1
วัดมเหยงคณ์  ปกติ       1
10  วัดลาดปลาเค้า  ปกติ       1
11  วัดลานคา  ปกติ       1
12  อนุบาลวัดสวนหงส์        1
13  วัดวังพลับเหนือ  ปกติ       1
14  วัดคันทด  ปกติ       1
15  วัดไตรรัตนาราม  ปกติ       1
16  วัดไผ่ขวาง  ปกติ       1
17  วัดหนองโสน  ปกติ       1
18  บ้านรางทอง  ปกติ       1
19  วัดดอนตาจีน  ปกติ       1
20  วัดดอนไข่เต่า  ปกติ       1
21  วัดไผ่เดี่ยว  ปกติ       1
22  วัดสังโฆสิตาราม  เรียนร่วม    
23  วัดเสาธงทอง  ปกติ       1
24  วัดเกาะ  ปกติ       1
25  วัดสุขเกษม  ปกติ       1
26  บ้านหนองบอน  ปกติ       1
27  วัดโคกโพธิ์  ปกติ      
28  วัดดอนสุทธาวาส  ปกติ       1
29  วัดหัวไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
30  วัดโพคอย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
31  บ้านกิโลแปด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
32  บ้านหลักเมตร  ยุบโรงเรียนแล้ว      
33  วัดราษฎร์บูรณะ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
34  วัดขวาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
35  บ้านตลาดวังหว้า  ยุบโรงเรียนแล้ว      
36  วัดสัปรสเทศ  ปกติ       1
37  วัดอุทุมพราราม  ปกติ       1
38  วัดลำบัว  ปกติ       1
39  วัดไผ่มุ้ง  ปกติ       1
40  วัดพร้าว  ปกติ       1
41  วัดชีปะขาว  ปกติ      
42  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
43  วัดบางจิก  ปกติ       1
44  วัดพันตำลึง  ปกติ       1
45  วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก  ปกติ       1
46  บ้านหนองเพียน  ปกติ       1
47  วัดสำนักตะฆ่า  ปกติ       1
48  วัดศีรษะเกษ  ปกติ       1
49  บ้านคลองชะโด  ปกติ    
50  วัดเทพสุธาวาส  ปกติ       1
51  วัดศาลาท่าทราย  ปกติ       1
52  บ้านไผ่แปลกแม่  ปกติ       1
53  วัดบึงคา  ปกติ       1
54  วัดดอนขาด  ปกติ       1
55  วัดบ้านหมี่  ปกติ       1
56  วัดดอนกลาง  ปกติ       1
57  วัดดงขี้เหล็ก  ปกติ       1
58  วัดบรรไดทอง  ปกติ       1
59  วัดไก่เตี้ย  ปกติ       1
60  บ้านหนองจิก  ปกติ       1
61  วัดพิหารแดง  ปกติ       1
62  วัดโพธิ์ตะควน  ปกติ       1
63  วัดดอนกระเบื้อง  ปกติ       1
64  วัดลาดน้ำขาว  ปกติ       1
65  วัดโพธิ์ศรี  ปกติ       1
66  วัดเสาธงทอง  ปกติ       1
67  วัดโพธิ์ท่าทราย  ปกติ       1
68  วัดสามจุ่น  ปกติ       1
69  วัดดารา  ปกติ       1
70  วัดคูบัว  ปกติ       1
71  วัดหน่อสุวรรณ  ปกติ       1
72  วัดบางเลน  ปกติ       1
73  วัดปากคลองกุ่ม  ปกติ       1
74  วัดใหม่รัตนเจดีย์  ปกติ       1
75  วัดวังพลับใต้  ปกติ       1
76  วัดคลองโมง  ปกติ       1
77  วัดตะลุ่ม  ปกติ       1
78  บ้านรางหางม้า  ปกติ       1
79  วัดศุขเกษม  ปกติ       1
80  วัดไผ่ลูกนก  ปกติ       1
81  วัดประชุมชน  ปกติ       1
82  วัดสามทอง  ปกติ       1
83  วัดดอนตาล  ปกติ       1
84  บรรหารแจ่มใสวิทยา 4  ปกติ       1
85  วัดกุฎีทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว