รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านวังน้ำเขียว  ปกติ       1
วัดคูเมือง        1
วัดท่าทอง  ปกติ       1
บ้านหนองหิน        1
วัดฉวาก  ปกติ       1
บ้านหนองอุโลก  ปกติ       1
บ้านหนองแขม        1
วัดโป่งแดง  ปกติ       1
บ้านใหม่ไร่อ้อย  ปกติ       1
10  วัดหนองเปาะ  ปกติ       1
11  วัดหนองสังข์ทอง  ปกติ       1
12  วัดหัวเขา  ปกติ       1
13  วัดดอนไร่  ปกติ       1
14  วัดเนินมหาเชษฐ  ปกติ       1
15  บ้านทุ่งหนองแก้ว  ปกติ       1
16  วัดเขาพระ  ปกติ       1
17  วัดใหม่สระพลอย  ปกติ       1
18  สวนป่าองค์พระ  ปกติ       1
19  วัดหัวนา  ปกติ       1
20  วัดบัลลังก์  ปกติ       1
21  บ้านทุ่งนาตาปิ่น  ปกติ       1
22  บ้านแหลมสะแก  ปกติ       1
23  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
24  บ้านไผ่สีทอง  ปกติ       1
25  วัดวังหว้า  ปกติ       1
26  บ้านปากดง  ปกติ       1
27  วัดกุ่มโคก  ปกติ       1
28  บ้านราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
29  บ้านดงเชือก  ปกติ       1
30  วัดคลองขอม  ปกติ       1
31  บ้านหนองนา  ปกติ       1
32  วัดประชุมสงฆ์  ปกติ       1
33  บ้านหนองบัวทอง  ปกติ       1
34  วัดลาดสิงห์  ปกติ       1
35  วัดบ้านทึง  ปกติ       1
36  บ้านมาบพะยอม  ปกติ       1
37  บ้านหนองราชวัตร  ปกติ    
38  วัดทุ่งกฐิน  ปกติ       1
39  วัดดอนตาล  ปกติ       1
40  วัดวุ้งสุทธาวาส  ปกติ       1
41  บ้านลาด  ปกติ       1
42  วัดเดิมบาง  ปกติ       1
43  วัดท่าเตียน  ปกติ       1
44  วัดกำมะเชียร  ปกติ       1
45  บ้านหนองจิกยาว  ปกติ       1
46  บ้านหนองห้าง  ปกติ       1
47  วัดหนองโรง  ปกติ       1
48  พัฒนาปากน้ำ  เรียนร่วม       1
49  บ้านแจงงาม  ปกติ       1
50  บ้านหนองตาแก้ว  ปกติ       1
51  วัดโคกพระ  ปกติ       1
52  วัดหนองกระทุ่ม  ปกติ       1
53  วัดวังกุลา  ปกติ       1
54  วัดปากน้ำ  ปกติ      
55  วัดสามเอก  ปกติ       1
56  วัดนางบวช  ปกติ       1
57  วัดดงพิกุล  ปกติ       1
58  บ้านทับละคร  ปกติ       1
59  บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา  ปกติ       1
60  วัดขุยโพธิ์  ยุบโรงเรียนแล้ว