รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านไสใน  ปกติ       1
วัดปากคู  ปกติ       1
วัดอุทยาราม  ปกติ       1
บ้านกำสนประชาสรรค์        1
วัดสิงขร  ปกติ       1
วัดชลธาร  ปกติ       1
บ้านเกาะนกเภา  ปกติ    
บ้านหนองเปล  ปกติ       1
บ้านบางชุมโถ  ปกติ       1
10  วัดนทีคมเขต  ปกติ       1
11  บ้านมะเดื่อหวาน  ปกติ       1
12  ชุมชนวัดสุนทรนิวาส  ปกติ       1
13  บ้านซอย 10  ปกติ       1
14  วัดพุฒ  ปกติ       1
15  บ้านควนราชา  ปกติ       1
16  บ้านควนนิมิต  ปกติ       1
17  บ้านห้วยเสียด  ปกติ       1
18  บ้านทับท้อน  ปกติ       1
19  บ้านมะม่วงหวาน  ปกติ       1
20  บ้านหาดริ้น  ปกติ       1
21  บ้านคลองสุข  ปกติ       1
22  บ้านกงหนิง  ปกติ       1
23  วัดพ่วง  ปกติ       1
24  วัดนทีวัฒนาราม  ปกติ      
25  บ้านสุชน  ปกติ       1
26  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ       1
27  วัดแหลมทอง  ปกติ       1
28  บ้านท่าเสาเภา  ปกติ       1
29  วัดบุญบันเทิง  ปกติ       1
30  บ้านวังหวาย  ปกติ       1
31  วัดดอนยาง  ปกติ       1
32  บ้านดอนเสาธง  ปกติ       1
33  บ้านวังทองสามัคคี  ปกติ       1
34  บ้านคลองกรูด  ปกติ       1
35  วัดท้องอ่าว  โอนไปสังกัดอื่น      
36  บ้านเกาะแรต  ยุบโรงเรียนแล้ว      
37  บ้านท่าโพธิ์  ปกติ       1
38  บ้านบ่อโฉลก  ปกติ       1
39  บ้านไสขาม  ปกติ       1
40  บ้านดอนหลวง  ปกติ       1
41  วัดคุณาราม  ปกติ       1
42  วัดสมัยคงคา  ปกติ       1
43  วัดสันติวราราม  ปกติ       1
44  วัดคีรีวงการาม  ปกติ       1
45  วัดคงคาล้อม  ปกติ       1
46  บ้านเขาแค  ยุบโรงเรียนแล้ว      
47  วัดประสิทธาราม  เรียนร่วม      
48  วัดบางกล้วย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
49  วัดโชติการาม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
50  บ้านท้องนายปาน  ปกติ      
51  บ้านศรีชัยคราม  ปกติ       1
52  บ้านเกาะพลวย  ปกติ    
53  บ้านดอนสน  ปกติ       1
54  บ้านบ่อน้ำร้อน  ปกติ       1
55  บ้านสะพานกฐิน  โอนไปสังกัดอื่น