รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านบางใหญ่สามัคคี        1
บ้านใต้        1
บ้านปากหาน        1
บ้านลานเข้  ปกติ       1
บ้านห้วยใหญ่  ปกติ       1
บ้านยูงงาม  ปกติ       1
บ้านวังหิน  ปกติ       1
บ้านห้วยมุด  ปกติ       1
บ้านวังใหญ่  ปกติ       1
10  บ้านทรายทอง  ปกติ       1
11  บ้านทุ่งจูด  ปกติ       1
12  บ้านดอนงาม  ปกติ       1
13  บ้านบางหยด  ปกติ       1
14  บ้านสี่แยกสามัคคี  ปกติ       1
15  บ้านปลายสาย  ปกติ       1
16  บ้านเขาตอก  ปกติ       1
17  บ้านควนสว่างวัฒนา  ปกติ       1
18  วัดท่าเจริญ  ปกติ      
19  บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
20  นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1  ปกติ       1
21  บ้านยางอุง  เรียนร่วม       1
22  บ้านดอนทราย  เรียนร่วม       1
23  บ้านเกาะแก้ว  เรียนร่วม       1
24  บ้านคลองปราบ  ปกติ       1
25  บ้านเขาน้อย  ปกติ       1
26  บ้านควนเนียง  ปกติ       1
27  บ้านคลองหาเหนือ  ปกติ       1
28  สมบูรณ์ประชาสรรค์  ปกติ       1
29  บ้านส้องเหนือ  ปกติ       1
30  บ้านควนเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
31  วัดคลองตาล  ปกติ       1
32  บ้านไสขรบ  ปกติ       1
33  บ้านบางประสามัคคี  ปกติ       1
34  วัดดอนพยอม  ปกติ       1
35  บ้านคลองจัน  ปกติ      
36  บ้านทุ่งในไร่  ปกติ       1
37  บ้านไร่เหนือ  ปกติ       1
38  บ้านขุนราษฎร์  ปกติ       1
39  บ้านยูงทอง  ปกติ      
40  บ้านคลองกา  ปกติ       1
41  บ้านห้วยทรายทอง  ปกติ       1
42  บ้านธารอารี  ปกติ       1
43  บ้านห้วยชัน  ปกติ       1
44  บ้านนาควน  ปกติ       1
45  วัดไทรโพธิ์งาม  ปกติ       1
46  บ้านควนกองเมือง  ปกติ       1
47  บ้านห้วยตอ  ปกติ       1
48  บ้านคลองยา  ปกติ       1
49  บ้านปากด่าน  ปกติ       1
50  บ้านในไร่  ปกติ       1
51  มิตรประชาราษฎร์  ปกติ       1
52  บ้านควนคีรีวงศ์  ปกติ       1
53  บ้านนาชุมเห็ด  ปกติ       1
54  บ้านไสดง  ปกติ       1
55  ศึกษาประชาคม  ปกติ       1
56  บ้านสวยศรี  ปกติ       1
57  บ้านบางดี  ปกติ       1
58  บ้านหนองเรียน  เรียนร่วม       1
59  บ้านห้วยห้าง  เรียนร่วม       1
60  บ้านยูงงาม  ปกติ       1
61  บ้านควนกลาง  ปกติ       1
62  บ้านยวนปลา  ปกติ       1
63  บ้านควนมหาชัย  ปกติ       1
64  บ้านกลาง  ปกติ       1
65  วัดควนท่าแร่  ปกติ      
66  บ้านทุ่งหญ้าแดง  ปกติ       1
67  บ้านกอบแกบ  ปกติ       1
68  บ้านทุ่งตำเสา  ปกติ       1
69  บ้านเขานิพันธ์  ปกติ       1
70  บ้านหมาก  ปกติ       1
71  บ้านควนมหาชัย  ปกติ       1
72  บ้านโกงเหลง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  วัดโสภณประชาราม  ปกติ       1
74  วัดควนศรี  ปกติ       1
75  บ้านเหมืองทวด  ปกติ       1
76  วัดบางกำยาน  ปกติ       1
77  บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์  ปกติ       1
78  บ้านห้วยล่วง  ปกติ       1
79  บ้านไทรห้อง  ปกติ       1
80  บ้านปากสาย  ปกติ