รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)  ปกติ       1
บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)        1
รุ่งรัฐวิทยา        1
บ้านตั้งใจ        1
บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)        1
บ้านแจรน(ปอเกีย0พลินอุทิศ 1)        1
บ้านกาเกาะ        1
บ้านระหาร  ปกติ       1
บ้านพันธุลี        1
10  บ้านระกา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)        1
11  บ้านตาเปาว์  ปกติ       1
12  บ้านจบก  ปกติ       1
13  สามัคคีวิทยา        1
14  บ้านบุแกรง 0 ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)        1
15  บ้านหนองพลวง  ปกติ       1
16  บ้านโนนงิ้ว  ปกติ       1
17  บ้านวารไพรศรี  ปกติ       1
18  บ้านไพรษรสำโรง  ปกติ       1
19  บ้านกาเจาะหนองไผ่  ปกติ       1
20  บ้านม่วงทรัพย์โกฎิ์  ปกติ    
21  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง        1
22  บ้านอาวุธ        1
23  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)  ปกติ       1
24  บ้านหนองขนาด  ปกติ       1
25  บ้านตะมะหนองกระจาน        1
26  บ้านศรีราชา        1
27  บ้านสังแก  ปกติ       1
28  บ้านดู่โศก  ปกติ       1
29  บ้านบึง0เบาะอุ่น  ปกติ       1
30  บ้านตลาดตาโหมก  ปกติ       1
31  บ้านบึง(สนง.สลากกินแบ่งสมทบสร้าง 2531)        1
32  บ้านพะเนา        1
33  บ้านตาเพชร        1
34  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่58        1
35  บ้านกุง  ปกติ       1
36  บ้านหนองสนิท  ปกติ       1
37  บ้านขวาวใหญ่  ปกติ       1
38  บ้านทะนงชัย  ปกติ       1
39  บ้านกันโจรง  ปกติ       1
40  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
41  บ้านสะโน  ปกติ       1
42  บ้านหนองท่ม  ปกติ       1
43  บ้านโคกยาง  ปกติ       1
44  บ้านขยอง  ปกติ    
45  บ้านมะลูจรุง  ปกติ       1
46  บ้านระเภาว์  ปกติ       1
47  บ้านโคกกะเพอ  ปกติ       1
48  ทวีคามวิทยา  ปกติ       1
49  บ้านตะเคียน  ปกติ       1
50  บ้านอังกัญ 0 โคกบรรเลง  ปกติ       1
51  บ้านระวี  ปกติ       1
52  บ้านขามราษฎร์วิทยาคม  ปกติ       1
53  บ้านลุมพุก  ปกติ       1
54  บ้านโคกอาโพน  ปกติ       1
55  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์  ปกติ       1
56  บ้านพระปืด  ปกติ       1
57  บ้านโคกเพชร  ปกติ       1
58  บ้านขนาด  ปกติ       1
59  บ้านบุอาไร  ปกติ       1
60  บ้านจรวย  ปกติ       1
61  บ้านตาเมาะ  ปกติ       1
62  บ้านขนวน  ปกติ       1
63  บ้านหนองพญา  ปกติ       1
64  บ้านตำปูง  ปกติ    
65  เสกวิทยาคม  ปกติ       1
66  บ้านละหุ่งหนองกก  ปกติ       1
67  บ้านระไซร์สองชั้น  ปกติ       1
68  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)  ปกติ       1
69  บ้านตระแบกน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
70  บ้านเวียย  ปกติ       1
71  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ  ปกติ       1
72  บ้านใหม่  ปกติ       1
73  บ้านพม่า  ปกติ       1
74  บ้านหนองแคน  ปกติ       1
75  บ้านจักจรูก  ปกติ       1
76  บ้านหนองจิก  ปกติ       1
77  บ้านหนองกุง  ปกติ       1
78  บ้านปะตะเมาะ  ปกติ       1
79  บ้านเล้าข้าว  ปกติ       1
80  บ้านส้มป่อย  ปกติ       1
81  บ้านกันตรง  ปกติ       1
82  บ้านหนองเต่า  ปกติ       1
83  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย0พลินอุทิศ 2)  ปกติ       1
84  บ้านว่าน  ปกติ       1
85  บ้านโคกกรวด  ปกติ       1
86  บ้านสามโค  ปกติ       1
87  ดรุณวิทยากร  ปกติ       1
88  บ้านโนนลี  ปกติ       1
89  บ้านกันแสง  ปกติ       1
90  บ้านจังเอิดหนองแมว  ปกติ      
91  บ้านโคกปราสาท  ปกติ       1
92  บ้านดินแดง  ปกติ       1
93  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)  ปกติ       1
94  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก  ปกติ       1
95  บ้านโชค  ปกติ       1
96  บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช  ปกติ       1
97  บ้านสังแกหนองคู  ปกติ       1
98  บ้านอันโนง  ปกติ       1
99  บ้านนาเสือก  ปกติ       1
100  บ้านหมื่นศรีน้อย  ปกติ       1
101  บ้านหนองกระดาน  ปกติ       1
102  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)  ปกติ       1
103  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
104  บ้านห้วยโนนเจริญ  ปกติ       1
105  บ้านบุญโลก  ปกติ       1
106  บ้านหนองขวาว  เรียนร่วม       1
107  บ้านโคกลาวหนองเหล็ก  ปกติ       1
108  บ้านกระออม  ปกติ       1
109  บ้านกันจารย์  ปกติ       1
110  บ้านข่า  ปกติ      
111  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
112  บ้านแกสระใหญ่  ปกติ       1
113  บ้านบุฤาษี  ปกติ       1
114  บ้านสนวนนางแก้ว  ปกติ       1
115  บ้านโคกสำโรง  ปกติ       1
116  บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา  เรียนร่วม       1
117  บ้านโนนถ่อน  ปกติ       1
118  บ้านหนองกง  ปกติ       1
119  บ้านผักไหม  ปกติ       1
120  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)  ปกติ       1
121  บ้านแสลงพันบุณเยิง  ปกติ       1
122  บ้านค้อ  ปกติ       1