รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อ่างทอง

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดกำแพง  ปกติ       1
วัดสามประชุม  ปกติ       1
วัดข่อย  ปกติ       1
วัดสว่าง  ปกติ       1
วัดแปดแก้ว  ปกติ       1
วัดโพธิ์  ปกติ       1
วัดไทรย์นิโครธาราม  ปกติ       1
อนุบาลสามโก้(บ้านลำสนุ่น)  ปกติ       1
วัดศาลาดิน  ปกติ       1
10  ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ  ปกติ       1
11  วัดโพธิ์เกรียบ  ปกติ       1
12  วัดเกษทอง  ปกติ       1
13  วัดไผ่แหลม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
14  วัดโพทูล  ปกติ       1
15  กระทุ่มราย  ปกติ       1
16  วัดทองเลื่อน  ปกติ       1
17  วัดทองกลาง  ปกติ       1
18  วัดจำปาหล่อ  ปกติ       1
19  วัดปลดสัตว์  ปกติ       1
20  วัดวงษ์ภาศน์  ปกติ       1
21  บ้านหนองเสือ  ปกติ       1
22  วัดพิจารณ์โสภณ  ปกติ       1
23  วัดลาดเป็ด  ปกติ       1
24  วัดท่า  ปกติ       1
25  วัดโคกพุทรา  ปกติ       1
26  วัดสนธิธรรม  ปกติ       1
27  วัดโพธิวงษ์  ปกติ       1
28  วัดโคศุภราช  ปกติ       1
29  วัดบุญเกิด  ปกติ       1
30  อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)  ปกติ       1
31  วัดใหม่ทางข้าม  ปกติ       1
32  วัดท้ายย่าน  เรียนร่วม       1
33  วัดเยื้อง  ปกติ       1
34  วัดโพธิ์ศรี  ปกติ       1
35  วัดอรัญญิกาวาส  ปกติ       1
36  วัดดอนกระต่ายทอง(มิตรภาพที่ 41)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
37  วัดไทรย์  ปกติ       1
38  วัดหนองกร่าง  ปกติ       1
39  วัดเทวราช  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
40  พวงทองอุปถัมภ์  ปกติ       1
41  วัดบางศาลา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
42  วัดยาง  ปกติ       1
43  วัดไผ่ล้อม  ปกติ       1
44  อนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกขกา  ปกติ       1
45  วัดไตรรัตนาราม  ปกติ       1
46  วัดคลองพูล  ปกติ       1
47  วัดมหานาม  ปกติ       1
48  วัดโบสถ์  เรียนร่วม       1
49  วัดจันทราราม  ปกติ       1
50  วัดไชยภูมิ  เรียนร่วม       1
51  วัดละมุด  ปกติ       1
52  วัดสามโก้  ปกติ       1
53  วัดหมื่นเกลา  ปกติ       1
54  วัดสี่ร้อย  ปกติ       1
55  วัดจุฬามุนี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
56  วัดยางมณี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
57  วัดเอกราช  ปกติ       1
58  วัดคลองสำโรง  ปกติ       1
59  วัดบ้านพราน  ปกติ       1
60  วัดลาดเค้า  ปกติ       1
61  วัดรัตนาราม  ปกติ       1
62  วัดตลาดใหม่  ปกติ       1
63  วัดนางเล่ว  ปกติ       1
64  วัดราชปักษี  ปกติ       1
65  อนุบาลโพธิ์ทอง  ปกติ       1
66  วัดศรีมหาโพธิ์  ปกติ       1
67  วัดท่าสามัคคี  ปกติ       1
68  วัดบ้านสร้าง  ปกติ       1
69  วัดขุมทอง  ปกติ    
70  วัดมหาดไทย  ปกติ       1
71  บ้านศาลาดิน  ปกติ       1
72  วัดมะนาวหวาน  ปกติ       1
73  วัดจันทร์นิรมิตร  ปกติ       1
74  วัดโบสถ์  ปกติ       1
75  วัดหัวสะแกตก  ปกติ       1
76  วัดโบสถ์  ปกติ       1
77  วัดจันทร์มณี  ปกติ    
78  วัดเจ้าบุญเกิด  ปกติ       1
79  วัดศรีกุญชร  ปกติ       1
80  วัดรางฉนวน  ปกติ       1
81  วัดทำนบ  ปกติ       1
82  วัดยางทอง  ปกติ       1
83  วัดน้อย  ปกติ       1
84  วัดโพธิ์ราษฎร์  ปกติ       1
85  วัดบุญศิริวิทยาราม  ปกติ       1
86  วัดท่าอิฐ  ปกติ       1
87  วัดลิ้นทอง  ปกติ      
88  วัดบ้านอิฐ  ปกติ       1
89  วัดต้นทอง  ปกติ       1
90  วัดไผ่วง  ปกติ       1
91  วัดโพธิ์ทอง  ปกติ       1
92  วัดท่าโขลง  ปกติ       1
93  วัดบางจักร  ปกติ       1
94  วัดสามขาว  ปกติ       1
95  บ้านดอนตาวง  ปกติ       1
96  วัดลานช้าง  ปกติ       1
97  วัดห้วยคันแหลน  ปกติ      
98  วัดหลวง  ปกติ       1
99  บ้านไผ่หมูขวิด  ปกติ       1