รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดคุ้งยาง  ปกติ       1
บ้านบ่อพระ        1
วัดศรีธาราม        1
บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)  ปกติ       1
สามัคยาราม        1
ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว        1
ราษฎร์อุปถัมภ์        1
บ้านน้ำไคร้       
ราษฎร์ดําริ  เรียนร่วม       1
10  วัดช่องลม        1
11  บ้านปากคลอง        1
12  บ้านคลองละวาน        1
13  บ้านหัวค่าย     
14  บ้านดารา        1
15  บ้านดินแดง        1
16  ไร่อ้อย        1
17  วัดวังผักรุง        1
18  นาน้อยวิทยา        1
19  บ้านป่าแต้ว  ปกติ       1
20  บ้านไผ่ล้อมสามัคคี        1
21  วัดดงสระแก้ว        1
22  วัดไผ่ล้อม        1
23  บ้านเด่นด่าน        1
24  วัดทุ่งเศรษฐี        1
25  บ้านซ่านสามัคคี  ปกติ       1
26  ร้องประดู่(หนุนเภา0ประชาสงเคราะห์)        1
27  หมู่สี่พัฒนา        1
28  บ้านท่าเดื่อ  ปกติ       1
29  วัดดอนสัก  ปกติ       1
30  วัดใหม่  ปกติ       1
31  สามัคคีวิทยา  ปกติ       1
32  วัดดอย  ปกติ       1
33  วัดคุ้งวารี  เรียนร่วม       1
34  วัดบ้านใหม่  ปกติ       1
35  วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  ปกติ       1
36  บ้านขอม  ปกติ      
37  บ้านหัวดุม  เรียนร่วม      
38  บ้านวังสะโม  ปกติ       1
39  ราษฎร์อํานวย  ปกติ       1
40  บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
41  บ้านทุ่งป่ากระถิน  ปกติ       1
42  บ้านท่าช้าง  ปกติ       1
43  บ้านท่ามะปราง  ปกติ       1
44  บ้านฟากบึง  ปกติ       1
45  บ้านคลองละมุง  เรียนร่วม       1
46  บ้านท้ายน้ำ  ปกติ       1
47  บ้านไชยมงคล  ปกติ       1
48  บ้านนาคะนึง  เรียนร่วม       1
49  บ้านคลองกะพั้ว  ปกติ       1
50  ม่อนดินแดงวิทยาคม  ปกติ       1
51  บ้านวังโป่ง  ปกติ       1
52  บ้านชําผักหนาม  ปกติ       1
53  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
54  บ้านคุ้งตะเภา  ปกติ       1
55  บ้านห้วยปลาดุก  ปกติ       1
56  บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
57  ป่ากล้วยเสริมวิทยา  ปกติ       1
58  หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)  ปกติ       1
59  บ้านหาดเสือเต้น  ปกติ       1
60  มิตรภาพ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์)  เรียนร่วม      
61  บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75  ปกติ       1
62  พงสะตือ(รัฐ0ประชาสรรค์)  ปกติ       1
63  บ้านบึงท่ายวน  ปกติ       1
64  วัดห้องสูง  ปกติ       1
65  วัดโรงม้า  ปกติ       1
66  บ้านเต่าไหเหนือ  ปกติ       1
67  วัดดอกไม้  ปกติ       1
68  บ้านวังสําโม  เรียนร่วม       1
69  วัดน้ำใส  ปกติ       1
70  วัดนาทะเล  ปกติ       1
71  วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)  ปกติ       1
72  บ้านดงช้างดี  ปกติ       1
73  บ้านคลองเรียงงาม  ปกติ       1
74  บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)  ปกติ       1
75  บ้านหนองกวาง  ปกติ       1
76  แหลมนกแก้ว  ปกติ       1
77  บ้านชําหนึ่ง  ปกติ       1
78  ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)  ปกติ       1
79  บ้านน้ำไผ่  เรียนร่วม      
80  บ้านห้วยใต้  ปกติ       1
81  บ้านปางหมิ่น  ปกติ       1
82  วัดโพธิ์ทอง  เรียนร่วม       1
83  ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  ปกติ       1
84  บ้านนาป่าคาย  ปกติ       1
85  วัดสว่าง  เรียนร่วม       1
86  บ้านหน้าพระธาตุ  ปกติ       1
87  บ้านไร่ห้วยพี้  เรียนร่วม       1
88  บ้านนาลับแลง  เรียนร่วม      
89  บ้านชําทอง  ปกติ       1
90  บ้านวังแดง  ปกติ       1
91  บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ       1
92  วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ)  เรียนร่วม       1
93  บ้านน้ำหมีใหญ่  ปกติ       1
94  บ้านผักขวง  ปกติ       1
95  หนองนาเกลือวิทยา  เรียนร่วม       1
96  บ้านข่อยสูง  ปกติ       1
97  วัดเจดีย์  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
98  บ้านงิ้วงาม  ปกติ       1
99  ประชาชนอุทิศ  เรียนร่วม       1
100  บ้านหาดงิ้ว  ปกติ       1
101  ปางต้นผึ้ง  เรียนร่วม       1
102  บ้านท่าอวน  ปกติ       1
103  บ้านหัวหาด  ปกติ       1
104  วังโป่งดํารงวิทย์  ปกติ       1
105  บ้านชําตก  ปกติ       1
106  ศรีอุทิศ  ปกติ      
107  วัดคลองนาพง  ปกติ       1
108  บ้านหนองหิน  เรียนร่วม       1
109  บ้านหนองป่าไร่  เรียนร่วม      
110  บ้านหัวดาน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
111  บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)  ปกติ       1
112  บ้านคลองกะชี  ปกติ      
113  บ้านหาดทับยา  ปกติ       1
114  บ้านห้วยขมิ้น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
115  วัดผาจักร  เรียนร่วม      
116  เลอเดชประชานุสรณ์  เรียนร่วม       1
117  ศิลปศาสตร์วิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
118  ฤาษีพหลวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
119  บ้านเขาสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
120  บ้านห้วยฉลอง  ปกติ       1
121  บ้านเด่นสําโรง  ปกติ       1