รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดดงพิกุล  ปกติ       1
วัดดอนกลอย  ปกติ       1
วัดห้วยรอบ  เรียนร่วม       1
วัดทุ่งนาไทย  ปกติ       1
บ้านหนองโพธิ์  ปกติ       1
วัดตลุกดู่  ปกติ       1
วัดหนองนกยูง  เรียนร่วม      
วัดท่ามะขามป้อม  ปกติ       1
บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
10  วัดทุ่งพึ่ง  ปกติ       1
11  วัดทุ่งปาจาน  ปกติ       1
12  บ้านเกาะเทโพ  ปกติ       1
13  วัดตานาด  ปกติ       1
14  บ้านหนองเมน  ปกติ       1
15  บ้านท่าดาน  ปกติ       1
16  วัดหนองเขื่อน  เรียนร่วม      
17  วัดหาดทนง  ปกติ       1
18  บ้านเขาน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
19  วัดหนองไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
20  บ้านหนองแขวนกูบ  ปกติ       1
21  บ้านหนองจิกยาว  เรียนร่วม      
22  วัดวังสาริกา  ปกติ       1
23  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
24  วัดจักษา  ปกติ       1
25  วัดดงแขวน  ปกติ       1
26  ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)  ปกติ       1
27  บ้านหนองเข้  ปกติ       1
28  วัดเขาปฐวี  ปกติ       1
29  บ้านท่าซุง  ปกติ       1
30  บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง  ปกติ       1
31  วัดเขาดาวเรือง  ปกติ       1
32  บ้านปากดง  ปกติ       1
33  วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)  ปกติ       1
34  บ้านเนินก้าว  ปกติ       1
35  ชุมชนวัดดงขวาง  ปกติ       1
36  วัดหนองแก  ปกติ       1
37  วัดสะพานหิน  ปกติ       1
38  บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)  ปกติ       1
39  บ้านหัวดง  ปกติ    
40  วัดหนองสลิด  เรียนร่วม      
41  วัดสังกัสรัตนคีรี  ปกติ       1
42  บ้านหนองแห้ว  ปกติ       1
43  บ้านหนองแว่น  ปกติ       1
44  วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)  ปกติ       1
45  บ้านหนองยายดา  เรียนร่วม      
46  วัดอุโปสถาราม  ปกติ       1
47  วัดหนองสระ  ปกติ       1
48  วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)  ปกติ       1
49  วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง  ปกติ       1
50  บ้านภูมิธรรม  ปกติ       1
51  บ้านหนองชุมเห็ด  ปกติ       1
52  วัดโนนเหล็ก  ปกติ       1
53  วัดหนองระแหงเหนือ  ปกติ       1
54  วัดวังบุญ  ปกติ       1
55  บ้านหนองกี่  ปกติ       1
56  บ้านคอดยาง  ปกติ       1
57  วัดเนื้อร้อน  ปกติ       1
58  วัดหนองเรือโกลน  เรียนร่วม      
59  วัดหนองตางู  ปกติ       1
60  บ้านดงยางใต้  ปกติ       1
61  วัดท่าโพ  ปกติ       1
62  วัดหนองแฟบ  ปกติ       1
63  บ้านเนินตูม  เรียนร่วม      
64  บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี  ปกติ       1
65  บ้านเขาผาลาด  ปกติ       1
66  บ้านเขาทองหลาง  ปกติ       1