รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)  ปกติ       1
วัดเนินยาง        1
วัดพลับ  ปกติ       1
บ้านสะพานเลือก  ปกติ       1
วัดหนองสีงา  ปกติ       1
วัดคลองขุด  ปกติ       1
บ้านชำโสม  ปกติ       1
บ้านแก่งน้อย  ปกติ       1
วัดโป่งแรด  ปกติ       1
10  วัดเสม็ดงาม  ปกติ       1
11  วัดตะกาดเง้า  ปกติ       1
12  วัดเขาน้อย  ปกติ       1
13  บ้านยางระหง  ปกติ       1
14  วัดโขดหอย  ปกติ       1
15  บ้านไร่เก่า  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
16  บ้านวังปลา  ปกติ       1
17  วัดนาซา  ปกติ    
18  วัดสนามไชย  ยุบโรงเรียนแล้ว    
19  บ้านหนองหงส์  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
20  วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ  ปกติ       1
21  วัดสิงห์  ปกติ      
22  วัดโยธานิมิต  ยุบโรงเรียนแล้ว      
23  วัดคมบาง  ปกติ       1
24  บ้านสังข์ทอง  ปกติ       1
25  วัดทุ่งเบญจา  ปกติ       1
26  วัดเนินโพธิ์  ปกติ       1
27  บ้านเตาหม้อ  ปกติ       1
28  วัดนายายอาม  ปกติ       1
29  วัดท่าแคลง  ปกติ       1
30  บ้านมาบโอน  ปกติ       1
31  บ้านคลองกะพง  ปกติ       1
32  วัดวังเวียน  ปกติ       1
33  ไทยรัฐวิทยา 14  ปกติ       1
34  บ้านประแกต  ปกติ       1
35  บ้านศรัทธาตะพง  ปกติ       1
36  วัดหมูดุด  ปกติ       1
37  บ้านหนองบัวทอง  ปกติ       1
38  วัดท่าศาลา  ปกติ       1
39  วัดแขมหนู  ปกติ       1
40  บ้านท่าแฉลบ  ปกติ       1
41  วัดโขมง  ปกติ       1
42  บ้านท่าปก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
43  วัดวังหิน  ปกติ       1
44  วัดเสม็ดโพธิ์ศรี  ปกติ       1
45  บ้านเจ้าหลาว  ปกติ       1
46  บ้านเขามะปริง  ปกติ       1