รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านใหม่  ปกติ       1
วัดเกวียนหัก  ปกติ       1
วัดเกาะจิก  ปกติ       1
บ้านทุ่งบอน  ปกติ       1
บ้านหนองเสม็ด  ปกติ       1
บ้านอีมุย  ปกติ       1
บ้านวังตัก  ปกติ       1
บ้านคลองใหญ่  ปกติ       1
วัดตะปอนใหญ่  ปกติ       1
10  วัดน้ำรัก  ปกติ       1
11  บ้านช้างข้าม  ปกติ       1
12  วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  ปกติ       1
13  บ้านบ่อ  ปกติ       1
14  วัดบางชัน  ปกติ       1
15  วัดสะตอน้อย  ปกติ       1
16  บ้านชากไทย  ปกติ       1
17  บ้านสามสิบพัฒนา  ปกติ       1
18  บ้านทรัพย์สินพูน  ปกติ       1
19  วัดเขาตาหน่วย  ปกติ       1
20  วัดวังสรรพรส  ปกติ       1
21  วัดบางสระเก้า  ปกติ       1
22  บ้านน้ำตกพลิ้ว  ปกติ       1
23  บ้านหนองบอน  ปกติ       1
24  ปากน้ำแหลมสิงห์  ปกติ       1
25  บ้านหนองระหาน  ปกติ       1
26  บ้านโชคดี  ปกติ       1
27  บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)  ปกติ       1
28  บ้านทุ่งม่วง  ปกติ       1
29  บ้านทัพนคร  ปกติ       1
30  วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)  ปกติ      
31  สังวาลย์วิทย์ 6  ปกติ       1
32  วัดมะทาย  ปกติ       1
33  บ้านกระทิงทอง  ปกติ    
34  บ้านคลองตาคง  ปกติ       1
35  หนองมะค่า  ปกติ       1
36  บ้านท่าขาหย่าง  ปกติ    
37  วัดซึ้งบน  ปกติ       1
38  บ้านแหลมสิงห์  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
39  วัดท่าเขา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
40  โฆวินฑะ  ปกติ       1
41  วัดวันยาวล่าง  ปกติ       1