รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านท่ากระดาน  ปกติ       1
สุตะโชติประชาสรรค์  เรียนร่วม       1
วัดสามแยก  ปกติ       1
วัดเสม็ดใต้  ปกติ       1
วัดหัวสวน        1
วัดลาดบัวขาว        1
วัดคูมอญ  ปกติ       1
วัดชายเคืองวนาราม        1
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)  ปกติ       1
10  บ้านไร่ดอน        1
11  วัดดอนขี้เหล็ก        1
12  บ้านชำขวาง        1
13  วัดแหลมเขาจันทร์        1
14  บ้านหนองเหียง        1
15  บ้านหนองแสง  ปกติ       1
16  วัดบ้านซ่อง        1
17  บ้านท่าโพธิ์        1
18  วัดแสนภุมราวาส        1
19  วัดบางคา  ปกติ       1
20  วัดไผ่ขวาง  ปกติ       1
21  บ้านยางแดง        1
22  บ้านวังคู        1
23  วัดวังกะจะ        1
24  วัดก้อนแก้ว        1
25  โสภณประชาเทวารุทธารักษ์        1
26  วัดนาน้อย  ปกติ       1
27  บ้านหนองสองห้อง        1
28  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์  ปกติ       1
29  บ้านเนินไร่        1
30  วัดทางข้ามน้อย  ปกติ       1
31  วัดหนองบัว        1
32  บ้านม่วงโพรง  ปกติ       1
33  บ้านอ่างทอง  ปกติ       1
34  วัดคลองเขื่อน  ปกติ       1
35  บ้านเขาสะท้อน        1
36  บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์  ปกติ       1
37  บ้านห้วยหิน  ปกติ       1
38  วัดบางโรง  ปกติ       1
39  บ้านอ่างเสือดำ  ปกติ       1
40  บ้านนาโพธิ์  ปกติ       1
41  วัดกกสับ  ปกติ      
42  วัดบ้านกล้วย  ปกติ       1
43  วัดสุวรรณคีรี  ปกติ       1
44  บ้านโปร่งตาสา  ปกติ       1
45  บางพะเนียง  ปกติ       1
46  วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)  ปกติ       1
47  ไม้แก้วประชานุเคราะห์  ปกติ       1
48  วัดบางตลาด  ปกติ       1
49  วัดใหม่บางคล้า  ปกติ       1
50  บ้านกระบกเตี้ย  ปกติ       1
51  ราษฎรนุกูล  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
52  วัดสนามช้าง  ปกติ       1
53  วัดสะแกงาม  ปกติ       1
54  วัดสระสองตอน  ปกติ       1
55  วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
56  บ้านหนองกลางดง  ปกติ       1
57  บ้านกรอกสะแก  ปกติ    
58  วัดหนองปรือ  ปกติ       1
59  วัดหัวไทร  ปกติ       1
60  วัดบางกระดาน  ปกติ       1
61  วัดสามร่ม  ปกติ      
62  บ้านอ่างตะแบก  ปกติ       1
63  วัดเทพพนาราม  ปกติ       1
64  บ้านท่าม่วง  ปกติ       1
65  หนองปรือประชาสรรค์  ปกติ       1
66  วัดน้ำฉ่า  ยุบโรงเรียนแล้ว      
67  บ้านหนองโสน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
68  วัดแหลมไผ่ศรี  ปกติ       1
69  วัดสวรรค์นิมิต  ยุบโรงเรียนแล้ว      
70  สว่างศรัทธาธรรมสถาน  ปกติ       1
71  บ้านคลองสอง  ปกติ       1
72  วัดสาวชะโงก  ปกติ       1
73  วัดท่าลาดเหนือ  ปกติ       1
74  บ้านห้วยน้ำทรัพย์  ยุบโรงเรียนแล้ว