รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองบัว        1
บ้านเขาแดง  ปกติ       1
บ้านสามกระทาย  ปกติ       1
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร       
บ้านวังโบสถ์  ปกติ       1
บ้านใหม่  ปกติ       1
บ้านห้วยไทรงาม       
บ้านเขาโป่ง        1
บ้านวังข่อย  ปกติ       1
10  บ้านสำโหรง  ปกติ       1
11  สามแยกป่าถล่ม  ปกติ       1
12  บ้านวังวน(ชูชีพ0สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)  ปกติ       1
13  วัดเกษตรกันทราราม  ปกติ       1
14  บ้านพุใหญ่  ปกติ       1
15  ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา  ปกติ    
16  ละเมาะ  ปกติ       1
17  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
18  บ้านหนองข้าวเหนียว  ปกติ       1
19  บ้านปากเหมือง  ปกติ       1
20  บ้านหนองกระทิง  ปกติ       1
21  บ้านบน  ปกติ       1
22  บ้านหนองคร้า  ปกติ       1
23  บ้านหนองหมู  ปกติ       1
24  บ้านหัวตาลแถว  ปกติ       1
25  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ       1
26  บ้านบางปู  ปกติ       1
27  บ้านหนองกา  ปกติ       1
28  บ้านดอนบ่อกุ่ม  ปกติ       1
29  บ้านเนินกรวด  ปกติ       1
30  ชลประทานปราณบุรี  ปกติ       1
31  วัดทุ่งน้อย  ปกติ       1
32  ดีมากาเร็ดฟุลเลอร์  ปกติ       1
33  บ้านหนองไทร  ปกติ       1
34  บ้านหนองเป่าปี่  ปกติ       1
35  บ้านสิบสองหุ้น  ปกติ       1
36  บ้านห้วยพลับ  ปกติ       1
37  บ้านเกาะไผ่  ปกติ       1
38  บ้านเกาะนาน้อย  ปกติ       1
39  บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด  ปกติ       1
40  บ้านวังยาว  ปกติ       1
41  บ้านคอกช้างพัฒนา  ปกติ       1
42  บ้านหนองตาเสือ  ยุบโรงเรียนแล้ว