รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
บ้านทุ่งน้อย        1
วัดอัมพวนาราม  ปกติ      
บ้านน้ำซับ  ปกติ       1
วัดนาวังหิน  ปกติ       1
วัดบางนาง  ปกติ       1
วัดโคกเพลาะ  ปกติ       1
บ้านเนินทุ่ง  ปกติ       1
วัดหนองกาน้ำ  ปกติ       1
10  บ้านหนองไผ่แก้ว  ปกติ       1
11  วัดท่าบุญมี  ปกติ       1
12  บ้านแปลงกระถิน  ปกติ       1
13  วัดบ้านไร่  ปกติ       1
14  บ้านเนินหลังเต่า  ปกติ       1
15  วัดเนินตามาก  ปกติ       1
16  บ้านเจ็ดเนิน  ปกติ       1
17  บ้านหนองเสม็ด  ปกติ       1
18  บ้านหนองไผ่  ปกติ      
19  วัดบ้านศาลา  ปกติ       1
20  บ้านทับสูง  ปกติ       1
21  บ้านบางแสม  ปกติ       1
22  บ้านเขาอำนวยสุข  ปกติ       1
23  วัดใหม่ท่าโพธิ์  ปกติ       1
24  วัดกลางคลองหลวง  ปกติ       1
25  วัดเนินสัก  ปกติ       1
26  วัดเกาะลอย  ปกติ       1
27  สวนป่าคลองตาเพชรบน  ปกติ       1
28  บ้านคลองกุ่ม  ปกติ       1
29  บ้านเขาสัตตพรหม  ปกติ       1
30  บ้านเขาวังแก้ว  ปกติ       1
31  บ้านคลองยาง  ปกติ    
32  บ้านเนินดินแดง  ปกติ       1
33  บ้านคลองปริง  ปกติ       1
34  บ้านบางหัก  ปกติ       1
35  บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
36  บ้านโค้งประดู่  ปกติ       1
37  บ้านคลองโอ่ง  ปกติ       1
38  บ้านวังมะเดื่อ  ปกติ       1
39  วัดเขาวนาพุทธาราม  ปกติ       1
40  วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
41  บ้านคลองใหญ่  ปกติ       1
42  บ้านคลองโค  ปกติ       1
43  วัดวรพรตสังฆาวาส  ปกติ       1
44  บ้านเนินถาวร  ปกติ       1
45  บ้านเนิน  ปกติ       1
46  วัดหนองม่วงใหม่  ปกติ       1