รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)  ปกติ       1
บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์)  เรียนร่วม       1
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)  ปกติ       1
คงรักษ์ประชานุเคราะห์        1
บ้านทุ่งกว้าง  ปกติ       1
วัดอารีทวีวนาราม        1
ไกรราษฎร์วิทยา  เรียนร่วม       1
วัดคลองธรรม  ปกติ       1
วัดสวนอัมพวัน        1
10  บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์)     
11  วัดเขาดิน(วันครู่2502)        1
12  วัดพิกุลงาม  เรียนร่วม       1
13  บ้านหัวถนน        1
14  วัดหนองจิก  ปกติ       1
15  วัดคลองงิ้ว        1
16  วัดท่ากระแส  ปกติ       1
17  สำราญราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
18  บ้านท่าข้ามวังน้ำ  ปกติ       1
19  บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)  ปกติ       1
20  วัดศรีเจริญธรรม  ปกติ       1
21  วัดมะเห0ยงคณ์(ประชาเนรมิต)  ปกติ       1
22  วัดสระเนินพระราม  ปกติ       1
23  วัดพรหมวิหาร  ปกติ       1
24  วัดมะปราง  ปกติ       1
25  วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
26  วัดหาดอาษา  ปกติ       1
27  บ้านหนองเด่น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
28  บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
29  วัดท่า  ปกติ       1
30  บ้านสามัคคีธรรมวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
31  วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
32  วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล)  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
33  บ้านรางจิก  ปกติ       1
34  บ้านวังเดือนห้า  ปกติ       1
35  ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)  ปกติ       1
36  บ้านดอนกะโดน  ปกติ       1
37  วัดบ้านใหม่  ปกติ       1
38  บ้านเก่า  เรียนร่วม       1
39  บ้านคลองยาง  ปกติ       1
40  วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)  ปกติ       1
41  วัดท่าแก้ว  ปกติ       1
42  วัดทองนพคุณ  ปกติ       1
43  วัดคลองเกษม  ปกติ       1
44  วัดเขาแก้ว  ปกติ       1
45  วัดดอนตะไล้  ปกติ       1
46  วัดโพธิมงคล  ปกติ       1
47  วัดกรุณา  ปกติ       1
48  วัดธรรมามูล  ปกติ       1
49  วัดเนินถ่าน  ปกติ       1
50  วัดไผ่โพธิ์ทอง  ปกติ       1
51  พระยาตาก  ปกติ       1
52  วัดโพธิ์ทอง  ปกติ       1
53  วัดพระแก้ว  ปกติ       1
54  วัดโคกหมู  ปกติ       1
55  วัดดอนรังนก  ปกติ       1
56  วัดถ้ำเข้  ปกติ       1
57  วัดหนองเต่าดำ  ปกติ       1
58  วัดโพธิ์ประสิทธิ์  ปกติ       1
59  ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)  ปกติ       1
60  วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)  ปกติ       1
61  วัดยางศรีเจริญ  ปกติ       1
62  วัดดอนโพธิ์ศรี  ปกติ       1
63  วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
64  บ้านดอนแตง  เรียนร่วม       1
65  วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)  เรียนร่วม       1
66  วัดหนองตาตน  ปกติ       1
67  อนุบาลหนองมะโมง  ปกติ       1
68  ลัดดาประชาสรรค์  ปกติ       1
69  บ้านสระแก้ว  ปกติ       1
70  วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)  ปกติ       1
71  ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)  ปกติ       1
72  วัดหัวตะพาน  ปกติ       1
73  วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์  ปกติ       1
74  วัดงิ้ว่(เรือไทยสงเคราะห์)  ปกติ      
75  บ้านเขาเกล็ด  ปกติ       1
76  บ้านหนองต่อ  ปกติ       1
77  วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)  ปกติ       1
78  วัดสระไม้แดง  ปกติ       1
79  ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)  ปกติ       1
80  บ้านวังหัวเรือ  ปกติ       1
81  บ้านสุขเดือนห้า  ปกติ       1
82  บ้านน้ำพุ  ปกติ       1
83  วัดหลวงพ่อขาว  เรียนร่วม       1
84  วัดหอระฆัง  ปกติ       1
85  วัดวิจิตรังสิตาราม  ปกติ       1
86  บ้านโป่งแค  เรียนร่วม       1
87  วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
88  วัดเทพรัตนวนาราม  ปกติ       1
89  อนุบาลวัดสิงห์  ปกติ       1
90  วัดหนองน้อย  ปกติ       1
91  วัดคลองบุญ  ปกติ       1
92  วัดสนามชัย  ปกติ       1
93  วัดอรัญญวาสี  ปกติ       1
94  วัดหนองแซง  เรียนร่วม      
95  วัดหัวหว้า  ปกติ       1
96  วัดหลวงสิริบูรณาราม  ปกติ       1
97  วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
98  วัดดอนตูมกมลาวาส  ปกติ       1
99  วัดดอนตาล  ปกติ       1
100  วัดโคกสุก  ปกติ       1
101  บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)  ปกติ       1
102  บ้านเขาแหลม  เรียนร่วม       1
103  บ้านหนองหวาย  ปกติ    
104  บ้านหนองแจง  ปกติ       1
105  วัดอัมพวัน  เรียนร่วม       1
106  วัดพร้าว  ปกติ       1
107  วัดธรรมิกาวาส  ปกติ       1
108  วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)  ปกติ       1
109  วัดจั่นเจริญศรี  ปกติ       1
110  ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)  เรียนร่วม       1
111  บ้านดอนใหญ่  ปกติ    
112  วัดจันทน์  ปกติ       1
113  วัดหนองพังนาค  ปกติ       1
114  วัดกำแพง  ปกติ       1
115  วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)  ปกติ       1
116  วัดโคกจันทน์  ปกติ       1